Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Bạch Mai 1Địa chỉ: 78 Đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 844 3869 3731 – Fax: 844 3869 1607
Khoa tiêu hóa
Địa chỉ: Tầng 6 – Khu nhà P
Điện thoại:     8686988 -2501
Email:           tieuhoa@bachmai.gov.vn

Ý kiến của bạn