Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Chợ Rẫy 1Địa Chỉ : 201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại : (84-8) 38554137 – 38554138 – 38563534 – Fax : (84-8) 38557267
Emailbvchoray@hcm.vnn.vn

Ý kiến của bạn