Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc 1Địa chỉ : Số 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội
EmailInfo@hongngochospital.vn
Điện thoai : (84-4) 39 275 568   Fax : (84-4) 37 162 988
Điện thoại thẩm mỹ : (84-4) 37 164 288; (84-4) 223 007 02
Điện thoại cấp cứu : (84-4) 39 275 568 (84-4) 730 588 80

Ý kiến của bạn