Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 1Địa chỉ: Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: +844 3852 3798 – Fax: +844 3576 6298
Emailadmin@bvdhyhn.vn

Ý kiến của bạn