Bệnh viện Việt Đức

Bệnh viện Việt Đức 1VIET DUC UNIVERSITY HOSPITAL

Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi – Hà Nội – Việt Nam
ĐT: (844) 8.3253.531
Fax: (844) 8.3248.308
ĐT nóng: 0955.060.505  –  0953.353.531
www.vietduchospital.edu.vn
E- mailbvvd@fpt.vnvduh@fpt.vn

Ý kiến của bạn