Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Bình Định

1. H. An Nhơn

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Chợ Đập Đá Chợ Đập Đá – An Nhơn NT Hoa Kỳ 1 – Trần Văn Diệp 0932553388
QL1A- Đập Đá QL1A – Đập Đá – An Nhơn NT Sanh Phượng -Trần Thu Nguyệt 0902528336
QL1A – Đập Đá – An nhơn NT Đông Y Hiệp Thái – Lý Minh Đạt 0913624199
QL1A – Đập Đá – An Nhơn NT  Ngọc Diệp – Đỗ Kim Kha 0912624379
Ngô Gia Tự 111/35 – Ngô Gia Tư – An Nhơn QT Hồng Ân – Nguyễn Thị Kim Phụng 02563835027
132 – Ngô Gia Tự – An Nhơn NT Lý Thanh – Lê Thị Phượng 01687304768
136 – Ngô Gia Tư – An Nhơn NT  Thanh Xuân 1 – Lâm Thành Kính 0903745668
Quang Trung 10H Quang Trung – An Nhơn QT An Nhơn – Nguyễn Thị Hậu 02563736709
28 – Quang Trung – An Nhơn NT Thanh Xuân 2 -Trần Đông Chinh 02563503968
QL1A – Gò Găng QL1A – Gò Găng – An Nhơn QT Gò Găng – Nguyễn Thế Hùng 0905422690
QL1A – Gò Găng – An Nhơn NT Phú Quý – Nguyễn Thanh Tuấn 01639450500

2. H. Hoài Nhơn

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Hoài Hương Hoài Hương – Hoài Nhơn NT Thu Liễu 01675921209
Hoài Hương – Hoài Nhơn NT Quý Phượng 0256360660
Hoài Hương -Hoài Nhơn NT Thuỳ Trang – Mai Minh Hoàng 01232823950
Quang Trung 21 Quang Trung – Bồng Sơn -Bình Định Nt Mỹ Nga 02563861825
121 – Quang Trung – Bồng Sơn NT  Mai Thảo – Nguyễn Sỹ An 0906040649
123 – Quang Trung – Bồng Sơn NT Ngọc Ánh – Trân Minh Ry 02563861543
Chợ Quang Trung Chợ Quang Trung – Bồng Sơn NT Ngọc Toàn – Lê Thị Ánh Tuyết 02563861435
Hoài Châu Bắc Gia An QT Thanh Tiến 0982369233
Trần Phú Trần Phú – Hoài Nhơn NT Ngọc Liên 0905306357
Trần Phú – Hoài Nhơn NT Thu Thảo 0905306357
QL 1A 162 QL 1A- TT. Tam Quan NT  Mỹ Nhung – Nguyễn Thị Mỹ Nhung 0905891669
QL 1A – TT.Tam Quan ĐY Đức Sanh Ông Cuội 0935660909
QL 1A – TT.Tam Quan QT Nhơn Hoàng 01213155637
Chợ Tam Quan Chợ Tam Quan – Hoài Nhơn QT Vi Nơ 0978786569
Chợ Trường Chợ Trường – Tam Quan-Hoài Nhơn NT Hồng Tứ 01674605146

3. H. Phù Cát

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
QL 1A QL1A – TT Ngô Mây – Phù Cát NT Thy Hoa – Mai Xuân Trình 02563850444
QL1A – TT Ngô Mây – Phù Cát NT Hoa Kỳ 3 – Đào Thị Thanh Thảo 02563850928
TT Ngô Mây Đối diện BV Phù Cát- TT. Ngô Mây NT Thu Hương 02563850582
TT Ngô Mây – Phù cát NT Hữu Nghị 02563850537

4. H. Phù Mỹ

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Phù Mỹ TT Phù Mỹ – Phù Mỹ QT Mỹ Thu 0909441061
Chợ Phù Mỹ Chợ Phù Mỹ – Phù Mỹ QT Thanh Tâm 0944244038
Chợ Bình Dương Chợ Bình Dương – Phù mỹ NT Thiên Hoa 0935309609
Chợ Bình Dương – Phù mỹ Đại Lý Điều 02563858664

5. H. Tây Sơn

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Quang Trung 37 – Quang Trung – Tây Sơn NT Trung Tâm – Thẩm Văn Minh 0914672145
291 – Quang Trung – Tây Sơn NT Lập Uyên 02563880252
Đống Đa 88 – Đống Đa – Tây Sơn NT  Minh Phụ – Nguyễn Phấn 2563880342
99 – Đống Đa – Tây Sơn NT Trung Tín – Võ Thị Kim Hoa 0905728388
Trần Quang Diệu 113 Trần Quang Diệu Nt Kim Bông 02563680368
Chợ Tây Sơn Chợ Tây Sơn – Bình Định NT Bích Thủy-Nguyễn Thị Thúy Phượng 0905044835

6. TP. Quy Nhơn

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Nguyễn Thái Học 02 Nguyễn Thái Học NT Ý Nhi 0925504821
79 Nguyễn Thái Học NT Thanh Hằng 01686377367
272 – Nguyễn Thái Học- TP. Quy Nhơn NT Phương Kiều – Cao  Hoài Nam 0905825678
316 Nguyễn Thái Học NT Khánh Duy 0913441811
316E – Nguyễn Thái Học- TP. Quy Nhơn NT  Đông Y Hiệp Nhơn – Lý Minh Trí 0973231292
321 – Nguyễn Thái Học- TP. Quy Nhơn NT  Bảo Dung – Trần Thị Bích Thủy 0935515288
462- Nguyễn Thái Học- TP. Quy Nhơn NT An Trí 090508124
510 – Nguyễn Thái Học- TP. Quy Nhơn NT Thy Nga – Trần Đình Công 02563846148
611 – Nguyễn Thái Học – TP. Quy Nhơn NT Miền Trung – Nguyễn Ngọc Hòa 02563846936
Trần Hưng Đạo 473 Trần Hưng Đạo – TP Quy Nhơn NT Thanh Sơn 0905329588
591 Trần Hưng Đạo – TP Quy Nhơn NT Minh Châu 0913495959
632 – Trần Hưng Đạo- TP. Quy Nhơn NT  Phương Tâm – Trần Thị Kim Ninh 02563794440
679 – Trần Hưng Đạo- TP. Quy Nhơn NT  Hoa Hồng – Lê Thanh Sơn 0905609610
950 – Trần Hưng Đạo – TP Quy Nhơn QT 52 – Phạm Thị Liễu 0905991989
1117 – Trần Hưng Đạo- TP. Quy Nhơn NT  Hồng Hà – Bạch Hồng 0935877167
Trần Hưng Đạo- Quy Nhơn NT Tâm Phát 0906313097
Phạm Hồng Thái 33 – Phạm Hồng Thái- TP. Quy Nhơn NT  An Bình 02562820259
52 Phạm Hồng Thái -Quy Nhơn NT  Hiếu Nghĩa 0973758512
Nguyễn Huệ 147 – Nguyễn Huệ – TP Quy Nhơn NT Hương Giang – Lê Thị Én 02563821188
251 – Nguyễn Huệ- TP. Quy Nhơn NT Vũ Hùng 02563825661
259 – Nguyễn Huệ- TP. Quy Nhơn NT Thanh Thủy 02563821731
261 – Nguyễn Huệ- TP. Quy Nhơn NT  Hồng Kông – Võ Thị Hồng Điểu 02563821283
297 – Nguyễn Huệ – TP. Quy Nhơn NT  Đệ Nhất – Lê Thị Bình 02563822956
359 – Nguyễn Huệ- TP. Quy Nhơn NT  Mỹ Châu 0935548667
Chợ Phú Tài Chợ Phú Tài NT Thúy Hằng – Lê Thị Thu Vân 02563841471
Chợ Phú Tài HT Hồng Liêm – Nguyễn Vân Hoàng 0905079811
Chợ Dinh Chợ Dinh NT Gia Bảo – Đặng Thị Hồng Thắm 0913432509
Tăng Bạt Hổ 05B Tăng Bạt Hổ-Quy Nhơn NT  Mát Tay 2 0945292800
33 – Tăng Bạt Hổ- TP. Quy Nhơn NT Hồng Ngọc – Lê Công Nhường 02563824624
Quy Nhơn Quy Nhơn NT  Thanh Vân – Hà Văn Thương 02563847922
Trần Phú 78 – Trần Phú – Quy Nhơn TYT Lê Hồng Phong 0914188829
Đường 31/3 29 Đường 31/3 – Quy Nhơn NT  Phương Thảo – Võ Thị Thu Hiền 02562470448
Hoàng Văn Thụ 21 Hoàng Văn Thụ – Quy Nhơn QT 32 – Đặng Thị Hoàng Diễm 02563647546
Hàn Mặc Tử 68 Hàn Mạc Tử – Quy Nhơn NT Duy Đạt – Nguyễn Thanh Thủy 0902515599
Chương Dương 05 Chương Dương – Quy Nhơn QT 06 – Kiều Thiêm 02563501745
Bạch Đằng 210 Bạch Đằng -Quy Nhơn NT Mát Tay 1 0945292800
Ngô Mây Ngô Mây- TP. Quy Nhơn Nt Tín Nghĩa 0908521549
Ngô Mây NT  Thành Thủy – Nguyễn Anh Quốc 0167885354
Ngô Mây NT Kim Ngọc – Tô Thị kim Quyên 0939432499
Ngô Mây -Quy Nhơn NT Lê Hân 0901993975
Đào Tấn Tổ 14 KV2 – Đào Tấn – TP.Quy Nhơn – NT Thành Tâm 02566277275
Ngô Gia Tự 33 Ngô Gia Tự NT Thiên Dược Phước 02563847086

7. H. Tuy Phước

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Diêu Trì TT Diêu Trì, Tùy Phước NT  Hưng Chính – Hồ Trung An 02563833443
TT Diêu Trì NT Hiệp Thạnh-Trương Thành Long 02563833466
Phước Lập Vinh Thạnh – Phước Lập QT Thúy Lam – Hồ Thị Thúy Lam 0979245547
Chợ Gò Bồi Chợ Gò Bồi NT Ảnh Tuyết – Trần Thị Ánh Tuyết 02564774589
Ngã tư Tuy Phước Ngã tư Tuy Phước ĐL Ngọc Chi – Võ Đình Nhiệm 02563633431
Ngã tư Tuy Phước NT Thanh Quang 02563633125
Ngã tư Tuy Phước Nt Minh Hoàng 01262560169

 

X

Tạo tài khoản

Xin chào! Hãy tạo tài khoản mà bạn muốn

Khi bạn nhấn vào nút Tạo Tài Khoản dưới đây thì có nghĩa là bạn đã đồng ý với các
Điều khoản và Quy định của daitrang.vn

Vui lòng xác nhận qua mail

X

Đăng nhập

Chào bạn hãy đăng nhập để gửi bài viết

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

TắT

Chỉ cần đặt câu hỏi, chuyên gia sẽ gọi lại tư vấn cụ thể cho bạn

X

Để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất vui lòng điền thông tin chính xác!

Gửi câu hỏi

Kết nối qua Zalo: +84941542266 để được tư vấn