Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Bình Thuận

1. TP. Phan Thiết

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Trần Phú 83 Trần Phú – Phan Thiết NT Trần Phú 02523818655
82- Trần Phú – Phan Thiết NT Minh Huệ 01242135447
86- Trần Phú- Phan Thiết NT Rạng Danh 0978669595
205- Trần Phú -Phan Thiết NT Cộng Đồng số 1 0919663248
Thủ khoa Huân Thủ Khoa Huân – Phan Thiết HT Hồng Huệ 0949190128
436- Thủ Khoa Huân- Phan Thiết HT Phúc Bảo 0913841634
215D Thủ Khoa Huân NT Rạng Danh 2 0978669595
450- Thủ Khoa Huân- Phan Thiết NT Minh Tâm 01212244079
Trần Hưng Đạo 48- Trần Hưng Đạo- Phan Thiết NT Huy Dung 0906955565
194- Trần Hưng Đạo- Phan Thiết NT Trần Hưng Đạo 02523821871
Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ – Bình Thuận NT Thiện Hòa 09374105517
34- Hoàng Văn Thụ – Phan Thiết NT Nhơn Tâm 0908100232
Nguyễn Du Nguyễn Du – Phan Thiết NT Thiên Sanh 02526253013
02- Nguyễn Du- Phan Thiết HT Tường Hưng Đường 0914809821
Nguyễn Hội 34- Nguyễn Hội- Phan Thiết NT Trường Giang 0937677317
59- Nguyễn Hội- Phan Thiết NT Bình Dân 02523824569
93 Nguyễn Hội- Phan Thiết NT Toàn Minh 02523939639
84- Nguyễn Hội- Phan Thiết NT Minh Thông 0919528279
Lê Hồng Phong 46- Lê Hồng Phong- Phan Thiết NT Đại Nguyên 01692932979
65- Lê Hồng Phong- Phan Thiết NT Đặng Phương Mai 02523822072
113- Lê Hồng Phong- Phan Thiết QT Số 5 0909709917
Phạm Ngọc Thạch 133- Phạm Ngọc Thạch- Phan Thiế NT 27 02523822485
61- Phạm  Ngọc Thạch- Phan Thiết NT Huệ An 0937420067
Hải Thượng Lãn Ông 71- Hải Thượng Lãn Ông- Phan Thiết NT Toàn Lộc 0944354914
92- Hải Thượng Lãn Ông- Phan Thiết NT 80 02523822204
Bà Triệu 14- Bà Triệu- Phan Thiết NT Song Én 02523828930
Võ Thị Sáu 148- Võ Thị Sáu- Phan Thiết NT Đông Hưng 02523821316
Nguyễn Tri Phương 17- Nguyễn Tri Phương- Phan Thiết NT Nhơn Ái 0949190661
Nguyễn Huệ 34- Nguyễn Huệ – TP. Phan Thiết NT Lâm Phùng Xuân 0944531332
Hùng Vương Khu Dân Cư Hùng Vương- P. Xuân An- TP. Phan Thiết QT Xuân An 0986149427
Nguyễn Thị Minh Khai 20 Nguyễn Thị Minh Khai- Phan Thiết NT Thanh Bình 02522241195
Trần Qúy Cáp 07 Trần Qúy Cáp NT Thái Bình 02523819276
Trương Văn Ly 1- Trương Văn Ly- Phan Thiết HT 12 02523819275
Chợ Mũi Né Chợ Mũi Né – Phan Thiết – Bình Thuận NT Hậu Thiên Sanh 0918656728

2. H. Hàm Bắc

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Chợ Ma Lâm Chợ Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc HT 88 0989424515
Chợ Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc QT 89 02523865705
Chợ Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc QT 85 02523865706
TT Ma Lâm –  Hàm Thuận Bắc QT Thy Vân 0975016912
TT Ma Lâm Ma Lâm- Hàm Thuận Bắc NT Nhơn Sanh Đường 0937748515
Chợ Hàm Hiệp Chợ Hàm Hiệp- H. Hàm Thuận Bắc QT Mến 0944213133
Chợ Tôn Chợ Tôn- Xã Hàm Hiệp- H. Thuận Bắc Tuấn Vy 0908128117
Hàm Đức Hàm Đức- Hàm Thuận Bắc HT Minh Tâm 0949038864
Hàm Thắng Hàm Thắng- Hàm Thuận Bắc HT Hàm Thắng 01238747232
QL 1A Quốc lộ 1A ngã 3- Hàm Nhơn- Hàm Thuận Bắc HT Phú Long 0908581947

3. H. Hàm Thuận Nam

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
QL 1A Chợ mương mán QT Mẫn 0971129783
KM 11- Hàm Thuận Nam HT Minh Thủy 01675937724
KM 30- Hàm Thuận Nam HT Thanh Hồng 0917320324
  Chợ mương mán QT Kim Tri 0944700607
Chợ 19 Chợ 19- Hàm Thuận Nam Tài Nghiệp Đường 01663345223

4. TX. La Gi

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Thống Nhất 548 Thông Nhất HT 115 02523871316
Thống Nhất- Lagi NT Ngọc Hân 02523843635
Thống Nhất- Lagi HT Đức Hạnh 0919300696
Chợ La Gi Chợ Lagi- Bình Thuận QT Thiên  Phú 0909207969
Nguyễn Trãi 58 Nguyễn Trãi QT Phước Thịnh 0916850095
Quỳnh Lưu Số 7- Quỳnh Lưu – Tx. Lagi NT Hoàng Ân 0938972250
71 Quỳnh Lưu – TX Lagi NT Hồng Phúc 0907574042
Bến Chương Dương Bến Chương Dương-TX  Lagi HT Ngọc Châu 0902896359
Hai Bà Trưng Hai Bà Trưng – TX Lagi NT Tế Thế 01219892368
Nguyễn Ngọc Kỳ Nguyễn Ngọc Kỳ- TX Lagi NT Thiện Nghiệp Đường 02523843011

5. H. Tánh Linh

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Chợ Lạc Tánh Chợ Lạc Tánh- Tánh Linh Đông Y Nguyên Hùng 01653949664

6. H. Đức Linh

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Đức Tài Đức Tài – Đức Linh HT 130 0986679717
Đức Tài- Đức Linh QT Thủy Lợi 0902631600
Chợ Đức Tài Chợ Đức Tài- Đức Linh HT 130 01255253777
Trần Hưng Đạo 95- Trần Hưng Đạo- TT Đức Tài- Đức Linh CS Đông Y Nhơn An 02523883441

7. H. Bắc Bình

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Chợ Lầu Chợ Lầu- Bắc Bình NT Thi Vạn Sanh 02526511236
Chợ Lầu- Bắc Bình NT Lai An Đường 0918562780
Bắc Bình Bắc Bình- Bình Thuận NT Lê 0938918758
Chợ Phan Rí Chợ Phan Rí- H. Bắc Bình QT Huỳnh Ngọc 0919148141

8. H. Tuy Phong

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Chợ Liên Hương Chợ Liên Hương- H. Tuy Phong NT Tú Thảo 0914531345
Thống Nhất 135- Thống Nhất- Phan Rí NT Phước Thọ Đường 0913989366
Vĩnh Tân Xã Vĩnh Tân QT Mỹ Châu 0937216021
Nguyễn Văn Trỗi Nguyễn Văn Trỗi – Tuy Phong NT Thi Đức Tế 0902950973
Phan Rí Phan Rí- Tuy Phong QT Bắc Ái- Lý Hiệp Đường 02523855506