Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Cà Mau

1. TP. Cà Mau

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Trưng Nhị Số 6C Trưng Nhị- P. 2- TP.Cà Mau NT Vĩnh Thuận 0947 779396
10C, Trưng Nhị, P.2, TP. Cà Mau NT Minh Tinh Đường 0907 864709
Đề Thám 36- Đề Thám- P.2- TP Cà Mau NT Đức An Đường 0918661616
Phan Đình Phùng Số 8- Phan Đình Phùng- P4- TP Cà Mau NT Việt Hùng-DS .Trần Thị Thu 07803834236
Nguyễn Trãi 50- Nguyễn Trãi- P9- TP Cà Mau QT Nguyễn Trãi- DS.Trần Thị Huệ Lâm 07803834471
Nguyễn Trãi- P9- TP Cà Mau NT Hùng Vương- DS. Phạm Quốc Hùng 07803837600
Phạm Văn Ký 81-Phạm Văn Ký- P2- TP Cà Mau NT Hoà Hoà- LY. Trần Văn Nghị 07803832366

2. H. Đầm Dơi

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Đầm Dơi 122A-  Đầm Dơi ĐL Số1- DS. Nguyễn Mỹ Thố 07803858206
12C-  Đầm Dơi QT Hùng Vương- DS. Phạm Hồng Diễm 07803246560
117C-  Đầm Dơi QT Minh Tân- DS .Trần Minh Tân 07803858581
25C-  Đầm Dơi YHCT Mỹ Châu- LY. Lâm Mỹ Châu 0946432953

3. H. Cái Nước

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Cái Nước 521-  Cái Nước QT Bảo Ngọc- DS. Trần Bảo Ngọc 0907361613
322- Cái Nước QT Nhã- DS. Nguyễn Thị Đính 07803883552
524-  Cái Nước QT Thu Hương- DS. Phạm Thị Thu Hương 07803883848

4. H. Thới Bình

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Thới Bình TT Thới Bình, QT Vương Kim Thu 0918111786