Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Đà Nẵng

1. Q. Cẩm Lệ

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Ông Ích Đường 193 Ông Ích Đường, P.Khuê Trung, Cẩm Lệ NT Bảy Đào 0989227663
64 Ông Ích Đường, P. Khuê Trung, Cẩm Lệ CenTerpharco 04 0932410886
241/1 Ông Ích Đường NT Kim Anh 0983034504
207 Ông Ích Đường, P.Khuê Trung, Cẩm Lệ NT Dapharco 134 0905552505
Chợ Cẩm Lệ Kiốt 3 chợ Cẩm Lệ, P.Khuê Trung, Cẩm Lệ NT Dapharco155 0905074865
Kiot 08, chợ Cẩm Lệ, P. Khuê Trung, Cẩm Lệ NT Phước Thịnh 0917765112
Trường Chinh 665 Trường Chinh, P.Hòa Phát, Cẩm Lệ TT Dược Phẩm Hòa Vang 0903509802
Số 431 Trường Chinh, Cẩm Lệ NT Dapharco 55 0934736312
Lê Đại Hành 104 Lê Đại Hành, Cẩm Lệ NT Thiện Tâm 02363699093
202 Lê Đại Hành, Cẩm lệ NT Phúc  Thiên 01664717788
Cách mạng T8 272 Cách Mạng Tháng 8, Cẩm Lệ NT Dapharco 136 02363698245
Thành Thái 115 Thành Thái, Cẩm Lệ NT Bảo Hân 0982848889
Nguyễn Văn Huyên 89 Nguyễn Văn Huyên, Cẩm Lệ NT Dapharco 133 01689017317
Trịnh Đình Thảo 86 Trịnh Đình Thảo, Cẩm Lệ NT Nhân sinh 01663041914
Nguyễn Nhàn 74 Nguyễn Nhàn NT Minh Tâm 02366557525
Phạm Tứ 111 Phạm Tứ NT Tâm Phúc 0905621642
Tôn Đản 88 Tôn Đản. Cẩm Lệ NT Hưng thịnh 0906 488005
332 Tôn Đản, Cẩm Lệ NT Dapharco 83 0935 345386
246 Tôn Đản Nhà thuốc Hoàng Hồng Đức 3 0966077260
Phước Lý 16 Lô 51B2.8 KTDC Phước Lý NT Bảo Nguyên 0935247653

2. Q. Hải Châu

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Phan Đăng Lưu 72 Phan Đăng Lưu, Hải Châu Cty TNHH Tam Nguyên 0914040158
60 Phan Đăng Lưu, Hải Châu NT Hoàng Hồng Đức 1 0905024313
102 Phan Đăng Lưu, Hải Châu NT Tâm Đức 0935918408
84 Phan Đăng Lưu, Hải Châu NT Dapharco 72 01636898824
Núi Thành 547 Núi Thành, Hải Châu NT Minh Huyền 0914374477
452 Núi Thành, Hải Châu Nhà thuốc Ngọc Ánh 0914301401
411 Núi Thành, Hải Châu Nhà thuốc Đức Chính 0984770368
395 Núi Thành,Hải Châu NT An Nhiên 023636513352
624 Núi Thành, Hải Châu NT Hoàng Anh 0905009971
Châu Thượng Văn 64 Châu Thượng Văn, Hải Châu NT Dapharco 25 0907557640
Lê Thanh Nghị Số 62 Lê Thanh Nghị, Hải Châu Nhà thuốc An Phước 3 0905.477.169
288 Lê Thanh Nghị NT Mai Anh 01262716077
182 Lê Thanh Nghị NT An Bình 0994105712
29 Lê Thanh Nghị, Hải Châu NT Dapharco 35 0974883629
Tiểu La 87 Tiểu La, Hải Châu NT Dapharco 12 02363635969
Phan Châu Trinh 186 Phan Châu Trinh, Hải Châu NT Trường Sinh 02363822413
Trưng Nữ Vương 342 Trưng Nữ Vương, Hải châu NT Thiên ÂN 2 02363550731
612 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Đông NT Dapharco 11 0982 944858
428 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Đông NT Dapharco 52 0935880109
570 Trưng Nữ Vương, Hải Châu NT Darphaco 45 0905471179
100 Trưng Nữ Vương, Hải Châu NT Dapharco 166 0935 834 700
370 Trưng Nữ Vương, P.Hòa Thuận Đông, Hải Châu NT Phước Thiện 1 02363 827772
61 Trưng Nữ Vương NT Tâm Phúc 0905735018
Bạch Đằng 120 Bạch Đằng, Hải Châu Cty TNHH DND Bảo Linh 02363822828
Ông Ích Khiêm 282 Ông Ích Khiêm, P.Tân Chính NT Hồng Đức 0905319818
40 Ông Ích Khiêm, P.Tân Chính NT Dapharco 38 02363 896782
122 Ông Ích Khiêm, P.Tân Chính NT Dapharco 54 0905635207
170 Ông Ích Khiêm, P.Tân Chính NT Phước Thiện 3 02363 745488
278 Ông Ích Khiêm, P.Tân Chính NT Trung Việt 02363 832838
431 Ông Ích Khiêm, Hải Châu NT Dapharco 24 02363584273
Nguyễn Chí Thanh 235 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu NT Dapharco 20 01239750707
Phan Đình Phùng 6 Phan Đình Phùng, Hải Châu NT Dapharco 22_DS Hưng 0905342341
6 Phan Đình Phùng, Hải Châu NT Dapharco 22_DS Hà 0905020752
Lê Duẩn 381A Lê Duẩn, P. Tân Chính, Thanh Khê, TP Đà Nẵng NT Hưng Phát 02366 503 654
400 Lê Duẩn NT Kim Thư 0236389588
401 Lê Duẩn, P.Tân Chính NT Dapharco 19 00982750052
186 Lê Duẩn, P.Tân Chính NT Dapharco 09 00914230689
Số 26 Lê Duẩn, Hải Châu NT Dapharco 01_DS Phương 02363833004
Số 26 Lê Duẩn, Hải Châu NT Dapharco 01_DS Tuyết 02363833004
139 Lê Duẩn, Hải Châu NT Dapharco 57 02363891896
Chợ Cồn Kiot 11 Chợ Cồn, Hải Châu NT Nhân Hiếu 02363897173
Lương Nhữ Hộc 50 Lương Nhữ Hộc, Hải Châu NT Trí Tâm 0935203399
08 Lương Nhữ Hộc NT Hồng Ân 01674287338
Quang Trung 148 Quang Trung, Hải Châu NT Dapharco 198 0914351344
Số 200 Quang Trung, Thanh Khê NT Dapharco  176 02363823662
349 Quang Trung,Hải Châu NT Anh Đức 02363575573
52 Quang Trung NT An Khương 3 0905041205
Trưng Nhị 56 Trưng Nhị NT An Nhiên 2 02366513352
Trần Phú 110 Trần Phú NT Blu pharmacy 0905499109
Hoàng Diệu 338 Hoàng Diệu, Hải Châu NT Dapharco 18 00935 011186
364 Hoàng Diệu NT Phước Thiện 5 02363565665
556 Hoàng Diệu, P. Hòa Thuận Đông NT Cẩm Tú 00236 3615757
Phan Thanh 127 Phan Thanh, P. Hòa Thuận Đông NT Ngọc Anh 0906539811
Nguyễn Hoàng 91 Nguyễn Hoàng, P.Hải Châu 1 NT Minh Châu  
345 Nguyễn Hoàng, Hải Châu NT Khánh Phương 00925 102078
Nguyễn Hữu Thọ 57 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Chính NT Thanh Huyền 02362214842
Lê Đình Lý 174 Lê Đình Lý NT Thu Lan 3 02363747378

3. Q. Thanh Khê

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Hải Phòng 122 Hải Phòng, Thanh Khê NT BV C 0906538910
142 Hải Phòng, Thanh Khê NT Dapharco 34 0905221475
43 Hải Phòng, Thanh khê NT Thiện Phát 0938205359
362 Hải Phòng. Thanh Khê Nhà Thuốc Tâm Châu 0983 155515
Lê lợi 02 Lê Lợi NT Dapharco 04 02363886192
Nguyễn Du 107 Nguyễn Du, Thanh Khê NT Mỹ Hoà 02363895621
Chợ Đống Đa Chợ Đống Đa, Thanh Khê CenTerpharco 8 0986977402
Kiot 01 Chợ Đống Đa, Thanh Khê NT Ngọc Hân 02363896659
Trần Cao Vân 900 Trần Cao Vân, P.Thanh Khê Đông NT Dapharco 27 0128 7948006
160 Trần Cao Vân, Thanh Khê Nhà Thuốc Đức Trí 05113 747369
621 Trần Cao Vân, Thanh Khê NT Dapharco 168 0935 060268
133 Trần Cao Văn NT Phước Thiện 6 02363553877
761 Trần Cao Vân NT Hoàng Nam Khang 01655992355
62 Trần Cao Vân, P. Tam Thuận. NT Huy Hoàng 0905174684
Đinh Tiên Hoàng 18 Đinh Tiên Hoàng, P.Tân Chính NT Dapharco 44 0905962777
Lê Độ 136 Lê Độ. P Chính Gián. Thanh Khê Nhà thuốc Cao Quý Lộc 02363732345
177 Lê Độ, P.Tân Chính NT Liên Việt 2 0935286000
64 Lê Độ NT Thu Lan 2 02363646989
Phạm Văn Nghị 06 Phạm Văn Nghị, P.Thạc Gián NT An Phước 02362 466777
46C Phạm Văn Nghị, P.Thạc Gián NT Hoàng Long 02363 616 686
92 Phạm Văn Nghị, P.Thạc Gián NT Liên tỉnh 0913615536
Hùng Vương 322 Hùng Vương, P.Thạc Gián NT Phước Thiện 2 02363 689977
362 Hùng Vương, P.Thạc Gián NT Nguyệt 02363 818085
Dũng Sĩ Thanh Khê 120 Dũng Sỹ Thanh Khê. Q Thanh Khê. TP Đà Nẵng NT Nguyên Bảo 0905189509
140 Dũng Sĩ Thanh Khê, P.Thanh Khê Tây NT Thanh Tâm 0905 708 855
83 Dũng Sĩ Thanh Khê, P.Thanh Khê Tây NT Phước Thành 02363 760 136
Hà Huy Tập 47 Hà Huy Tập, P. An Khê NT Kim Anh 0914422115
325 Hà Huy Tập- Thanh Khê NT Nhật An 0906 546356
213 Hà Tuy Tập, P.An Khê NT Hà Phúc 0905 850392
Phạm Nhữ Tăng 15 Phạm Nhữ Tăng, Thanh Khê NT Dapharco 167 0905 537273
Hồ Quý Ly Hồ Qúy Ly – Thanh Khê NT Minh Châu 0122 4836798
Huỳnh Ngọc Huệ Số  04 Huỳnh Ngọc Huệ Nhà thuốc An Bình 0236 6566219
53 Huỳnh Ngọc Huệ- Thanh Khê Nhà Thuốc Vân Ngọc 02363 757379
Lý Thái Tổ 126 Lý Thái Tổ . P.Thạc Gían, Thanh Khê NT Dapharco 59 02363 834435
Nguyễn Đình Tựu Số 5 Nguyễn Đình Tựu. Thanh Khê. TP Đà Nẵng Nhà thuốc Phúc Lai Thành 0935338823
Lý Thái Tông 16 Lý Thái Tông Nt Thiện Đức 0934443949
Cù Chính Lan 214 Cù Chính Lan NT Dapharco 74 0906885496
166 Cù Chính Lan NT Thanh Tùng 0974232537

4. Q. Ngũ Hành Sơn

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Bắc Mỹ An Chợ Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn NT Dapharco 125 01684544237
Bà huyện Thanh Quan 05 Bà huyện Thanh Quan, Ngũ Hành Sơn NT Đức Tín 0915469058
Ngũ Hành Sơn 147 Ngũ Hành Sơn NT An Tâm 2 0913433422
Chợ Non Nước Chợ Non Nước NT Khánh Hiền 01224449699

5. Q. Sơn Trà

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Ngô Quyền 791 Ngô Quyền, Sơn Trà NT Dapharco 96 01263618131
1104 Ngô Quyền, Sơn Trà NT Dapharco101 01288618432
333 Ngô Quyền, Sơn Trà NT Dapharco 93 02363934668
856 Ngô Quyền, Sơn Trà NT Thiện Nhân 02363868769
1081 Ngô Quyền, Sơn Trà NT Phúc khang 02366515777
297 Ngô Quyền -Sơn Trà NT Dapharco 91 0936299939
827 Ngô Quyền, Sơn Trà NT Dapharco 113 02363984176
Chợ Hà Thân Chợ Hà Thân, Sơn Trà NT Dapharco 141 01228674078
Châu Thị Vĩnh Tế 81 Châu Thị Vĩnh Tế, Q Sơn Trà NT Bảo Minh 0932545176
Lương Thế Vinh 01 Lương Thế Vinh, P.An Hải Đông, Sơn Trà NT An Tâm 0913433422
Nguyễn Công Trứ 138 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà NT An Phước 2 01289493777
An Bôi 48 An Bôi NT Kim Châu 0935241107
Phạm Tu 122 Phạm Tu, Sơn Trà, Đà Nẵng NT Dapharco 112 0905325270
Nguyễn Văn Thoại 32 Nguyễn Văn Thoại, Sơn Trà NT Đông Giang 0905266263
14 Nguyễn Văn Thoại, Sơn Trà NT Thanh Thanh 0905836870
187 Nguyễn Văn Thoại, Sơn Trà NT Dapharco 107 02363933038
Nguyễn Duy Hiệu 65 Nguyễn Duy Hiệu, Sơn Trà NT Lương Phương 0906426266
104 Nguyễn Duy Hiệu, Sơn Trà NT Thu Lan 1 02363984910
60 Nguyễn Duy Hiệu, Sơn Trà NT Thịnh Đức Xuyến 0934769738
Lê Hữu Trác 30/1 Lê Hữu Trác, Sơn Trà NT Dapharco 100 01282501732
Đỗ Huy Uyển 32 Đỗ Huy Uyển Cty TNHH Toàn Ngọc 0905577585
Phó Đức Chính 19 Phó Đức Chính, Sơn Trà NT Dapharco 140 0905100610
51 Phó Đức Chính NT Thiên Phong 02363747477
Khúc Hạo Lô 06 C2 Khúc Hạo Sơn Trà NT Phương Anh 1 0913644185
138 Khúc Hạo, Sơn Trà NT Khánh Ngọc 0936016816
230 Khúc Hạo Nhà thuốc Khang Hưng 0903.512.347
58 Khúc Hạo NT Dapharco 92 02363912373
Nguyễn Thị Định 128 Nguyễn Thị Định,Sơn Trà NT Phương Anh 2 02363940479
Nguyễn Phan Vinh 94 Nguyễn Phan Vinh, Sơn Trà NT Dapharco 138 01266527825
101 Nguyễn Phan Vinh, Sơn Trà NT Dapharco 115 0905227135
Số 143 Nguyễn Phan Vinh Nhà thuốc Ngọc Huyền 01645.123.084
Lê Tấn Trung  134 Lê Tấn Trung, P.Thọ Quang, Sơn Trà Nhà thuốc Thiện Tâm 01216569949
Số 27 Lê Tấn Trung, Sơn Trà NT Thanh Tâm 0905.850.770
190 Lê Tấn Trung NT Thanh Tâm 2 0905857707
Vân Đồn 152 Vân Đồn NT An Khương 0905041205

6. H. Hòa Vang

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Tuý Loan Ngã 3 Túy Loan, Hòa Vang Nhà thuốc Dapharco 161 0977018808
7. Quận Liên Chiểu
ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Nguyễn Lương Bằng 333A Nguyễn Lương Bằng,P. Hòa Khánh Bắc     NT Mạnh 0905233043
165 Nguyễn Lương Bằng. Q Liên Chiểu NT Thành Vinh 2 0906 455616
844 Nguyễn Lương Bằng. Q Liên Chiểu NT Dapharco 79 0945132577
62 Nguyễn Lương Bằng NT Dapharco 80 0905538720
Số 140 Nguyễn Lương Bằng. Liên Chiểu Nhà thuốc Minh Thiện 0944444595
Tôn Đức Thắng 316 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Minh NT Dapharco119 0905730470
74 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Minh NT Dapharco 146 0985010517
400 Tôn Đức Thăng, Liên Chiểu NT Tân Dung Phong 0905558858
844 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Khánh Bắc NT Dapharco 76 0905635207
864 Tôn Đức Thắng, P.Hòa Khánh Bắc QT Dapharco 75 0905765808
196 Tôn Đức Thắng NT Đại AN 01208075421
 Đông Kè 94 Đồng Kè NT Thành Vinh 0914212817
Chợ Hoà Khánh Kiốt 7,Chợ Hòa Khánh, P.Hòa Khánh Bắc NT Quang Minh 02363 736297
Âu Cơ 28 Âu Cơ, P.Hòa Khánh Bắc NT Minh Tâm 02366 272189
Tổ 53 Chợ Thanh Vinh, Âu Cơ Nt Nguyên Đức 0968775339
Nguyễn Đình Trọng 2 Nguyễn Đình Trọng, P. Hòa Khánh Bắc NT Thiên Phúc 0949440707
Ngô Thì Nhậm Số 41 Ngô Thì Nhậm, P. Hòa Khánh Bắc Nhà thuốc Tâm Phát 0904 847474
37 Ngô Thì Nhậm NT Tuyết Trinh 0914212817
Số 11 Dapharco 117 0905244577
Nguyễn Văn Cừ Số 83 Nguyễn Văn Cừ Nhà thuốc Hồng Nhung 0901 386691
Tô Hiệu Số 100 Tô Hiệu, Liên Chiểu Nhà thuốc Trung tâm 1 0935 212240
Nguyễn Đình Tứ 73 Nguyễn Đình Tứ, Liên Chiểu Nhà thuốc Ngọc Mai 0934 884711
Nguyễn Huy Tưởng 46 Nguyễn Huy Tưởng. P.Hòa Minh, Liên Chiểu NT Nhật Minh 01228686068
Tống Duy Tân 16 Tống Duy Tân. P.Hòa Minh, Liên Chiểu NT Long Thành 02363741345
Phạm Như Xương 100/22 Phạm Như Xương,Liên Chiểu NT Dapharco 83 0983 432300
Hoàng Văn Thái Số 266B, tổ 12 Hoàng Văn Thái- Hòa Khánh Nam ĐL 0905 119178
260 Hoàng Văn Thái. Liên Chiểu NT Chấn Hưng Thịnh 0901 127065
236 Hoàng Văn Thái NT SA AN 0905 119178
Vũ Ngọc Khang 29 Vũ Ngọc Khang NT An Tâm 02363996779

 

X

Tạo tài khoản

Xin chào! Hãy tạo tài khoản mà bạn muốn

Khi bạn nhấn vào nút Tạo Tài Khoản dưới đây thì có nghĩa là bạn đã đồng ý với các
Điều khoản và Quy định của daitrang.vn

Vui lòng xác nhận qua mail

X

Đăng nhập

Chào bạn hãy đăng nhập để gửi bài viết

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

TắT

Chỉ cần đặt câu hỏi, chuyên gia sẽ gọi lại tư vấn cụ thể cho bạn

X

Để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất vui lòng điền thông tin chính xác!

Gửi câu hỏi

Kết nối qua Zalo: +84941542266 để được tư vấn