Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Lạng Sơn

1. TP Lạng Sơn

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Phai Vệ 100 Phai Vệ, P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn Nhà thuốc Thanh Thủy 01689172987
Đinh Tiên Hoàng 11 Đinh Tiên Hoàng, TP Lạng Sơn Nhà thuốc Mai Thảo Nguyên 0985229888
Bà Triệu 162 A Bà Triệu, TP Lạng Sơn Quầy thuốc Hương Quỳnh 0982190966
Lê Hồng Phong 144 Lê Hồng Phong, TP Lạng Sơn Nhà thuốc 144 0984322111
Ngô Quyền 98 Ngô Quyền, TP Lạng Sơn Nhà thuốc 98 0986123547
Trần Đăng Ninh 52 A Trần Đăng Ninh,TP Lang Sơn NT 52 A Huy Định 0983960388
Nguyễn Du số 2 Nguyễn Du, P. Vinh Trại, TP Lạng Sơn Công ty CPDP Lạng Sơn 01689203599