Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Thái Nguyên

1. TP Thái Nguyên

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Lương Ngọc Quyến Số 477- Lương ngọc quyến QT số 2 0977337553
 4 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên Nhà Thuốc Kim Thoa 0983656127
 14 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên NT  Hoàng Lan 02083852105
312 Lương Ngọc Quyến Cty Phương Bắc 02083855218
 316 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên NT Hiệp Phương 0915363737
 292 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên NT  Bích Vinh 0915200188
 294 Lương Ngọc Quyến NT Cường Hồng 01662302339
Lương Ngọc Quyến -TP Thái Nguyên NT Hoàng Giang 0989551301
 306 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên  NT Thành Lịch 0868428319
 308 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên NT Việt Nụ 02083854256
 605 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên  NT Duy Tân 02083859378
Vó Ngựa Tổ 2, Vó Ngựa,Hương Sơn, TP Thái Nguyên NT Hiếu Hường 0978239164
Tổ 2,Vó Ngựa,Hương Sơn, TP Thái Nguyên NT Hiệp Thúy 01668261266
CM T8 Đường Cách Mạng Tháng 8 – P. Hương Sơn – TP Thái Nguyên Hiệu Thuốc Thành Phố 11 0913264574
432/1, Cách Mạng Tháng 8, TP Thái Nguyên NT  Đoàn Hùng 02803832264
439/1, Cách Mạng Tháng Tám, TP Thái Nguyên NT Phương Đông 02083832179
443/1  CMT8-TN, TP Thái Nguyên NT Tuyên Ngần 01629781464
195 Cách Mạng Tháng 8, TP Thái Nguyên  NT Hoàng Hà 0972118663
145 Cách Mạng Tháng 8, TP Thái Nguyên  NT Thái Năm 0981398138
Đường Cách Mạng Tháng 8 TP Thái Nguyên  NT Trọng Đức 0988775083
SN 150, Cách mạng tháng 8, Mỏ Chè, TX Sông Công NT Trịnh Văn Diện 0988439756
 444/1, Cách mạng Tháng 8, TP Thái Nguyên NT Hà Lâm 0966874610
Trung Thành  85, Tổ 10,Trung Thành, TP Thái Nguyên NT  Sơn Ka 01655887087
Tổ 1-  Trung Thành-TP Thái Nguyên NT 57 02083 832151
Tổ 1  Trung Thành, TP Thái Nguyên NT Bắc Hải 0168 6685655
Trưng Vương 254- Trưng vương, TP Thái Nguyên NT Thành Dung 0985681686
P Trưng Vương- TP Thái nguyên Nhà thuốc Vân Hải 02083851689
Tân Lập Tổ 16, Tân Lập, TP Thái Nguyên NT Á Âu 0986662673
Cổng BV A Đối diện Cổng BV A, Tổ 20  Thịnh Đán, TP Thái Nguyên  NT  Thư Thái 02083646502
Đối diện Cổng BV A, Tổ 20  Thịnh Đán, TP Thái Nguyên NT  Phượng Lê 0983677262
Tân Thành NT Tân Thành –  Tân Thành – TP Thái Nguyên NT Tân Thành 01686927896
Dương Tự Minh  184 Dương Tự Minh, TP Thái Nguyên Quầy Thuốc A15 0987119428
 626 Dương Tự Minh, TP Thái Nguyên Quầy  A14 0977008245
 965 Dương Tự Minh,Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên Cô Yến NT Hưu Yến 0962832119
Minh Cầu Đường Minh Cầu- TP Thái nguyên  Nhà thuốc Bảo Trà 0974923999
BVĐK Thái Nguyên Kiot cổng BV đa khoa Thái Nguyên  NT Ngọc Nghĩa 01672393840
Kíôt  2 BV Đa Khoa Thái Nguyên, TP Thái Nguyên  NT Hải Bình 0974286968
Chợ Gia Sàng  Kiốt chợ Gia Sàng, Gia Sàng, TP Thái Nguyên  NT Sơn Anh 0945908280
Kiốt chợ Gia Sàng, Gia Sàng, TP Thái Nguyên NT Duệ Chi 0978131789
Tròn Đồng Quang Tròn Đồng Quang – TP Thái Nguyên Quầy thuốc TP  2 0977337553
Chợ Tây Ba Nhất Chợ Tây Ba Nhất,Tích Lương, TP Thái Nguyên  NT Ba Hạnh 0943653814
Kiốt Chợ Tây Ba Nhât,Tích Lương, TP Thái Nguyên NT Hiền Linh 02083847859
Phan Đình Phùng 48- Phan Đình Phùng- TP Thái Nguyên Công ty Tuyên Thân 01699903388
Chợ Hanh Chợ Hanh Phú Bình,TP Thái Nguyên QT  2 Phú bình 0977869132
Hương Sơn  Tổ 17-Huong sơn -TP Thái Nguyên NT Bắc Hải 0988218777
Quán Triều  Quán triều-TP Thái Nguyên NT Thùy Vân 0984632797
Thịnh Đán Thịnh đán -TP Thái Nguyên NT Thăng Diệp 01638319205
Tổ 17- Thịnh Đán- TP Thái Nguyên NT Huế Trang 0936736086
Thịnh Đán-TP Thái Nguyên NT Gia An 0988774439
Gia Sàng NT Thùy Trang- Gia sàng -TP Thái Nguyên NT Thùy Trang 0977810990
Khu Nam Khu nam -TP Thái Nguyên NT 1992 02083832662
Quyết Thắng Tổ 10 xã quyết thắng- TP Thái Nguyên NT Phan Thùy 0976485622
Phú Xá Tổ 17- Phú xá -TP Thái Nguyên NT Gia Hân 01672133015
Túc Duyên Tổ 1-Túc Duyên-TP Thái Nguyên NT Phong Sáu 0982996997
Chợ Thái Kiots1- Tầng 2- Chợ Thái QT Hồng Nhung 02083856671
Cột Cờ 185- Phố Cột Cờ NT Hoàng Hiền 0985896213
Dương Tự Minh 995- Dương Tự Minh NT Hữu Yến 0962832119
Hoá Thượng Xóm Gò Cao- Hóa Thượng  – Đồng Hỷ QT Vi Linh 0983185009
Cam Giá Tổ 3- Cam Giá-TP Thái Nguyên NT Dũng Hoa 0944277454
Đường Minh Cầu Đường Minh Cầu- TPTN NT Đức Thiện 0987930859
Chợ Minh Cầu Chợ Minh Cầu, TP Thái Nguyên NT Bảo Trà 0974923999
BV Gang thép Cổng BV Gang thép, TP Thái Nguyên NT Bắc Hải 0981005009
Phố Chó phố chó phường hoàng văn thụ tp tnguyen nt-tú vân 0913085662
phố chó phường hoàng văn thụ tp tnguyen NT Bình Vân 0986885012
Đ. Bắc Kạn SN 247/1 Đường Bắc Kạn, Thái Nguyên NT Ngọc Hảo 0915169533
Chợ Đồng Quang Chợ Đồng Quang, P. Hoàng Văn Thụ,Thái Nguyên NT Quang Trung 0986803259
Thịnh Đức SN 44A, Đ. Thống Nhất, P. Thịnh Đức, Thái Nguyên NT Hồng Tuyến 0982751440
Thịnh Đạn, Thịnh Đức, Thái Nguyên NT Số 6 0982034987
Quán Triều Quán Triều NT Thảo Vân 0984632797
Đ. Ga Đ. Ga,Đồng Quang, P. Hoàng Văn Thụ,Thái Nguyên NT Sơn Hằng 0974286968
Phố Hương Đg Phố hương- TPTN NT Lan Đức 0975123890
Trung thành Đg Trung thành-TPTN NT Hương Mai 0985258523
Đg Trung thành-TPTN NT Sơn Ka 01655887087
Đg Trung thành-TPTN NT 57 0914405707
Đg Trung thành-TPTN  NT Cẩm Phong Sơn 0915015312
CM tháng 8 442/1Đg CMT8 -TPTN NT Phương Đông 0976005052
442/1Đg CMT8 -TPTN NT Thùy Trang 0973478404
 944 /Đg CMT8 -TPTN NT Hoa Hải 01663477559
 644/1Đg CMT8 -TPTN NT Hà Lâm 0966874610
Chợ Khu Tây Đối diện chợ Khu tây NT Trường Đĩnh 01234564487
Xuân Hòa Đg Xuân hòa  .TPTN NT Xuân Hòa 01683147102
 Gia sàng Chợ gia sàng Nt Hương Thắng 0973406751
Đg gia sàng- TPTN NT Ngọc Hà 0868987828
Đg gia sàng- TPTN NT Yến Tú 0985075522
Trưng Vương Đg Trưng vương-TPTN NT Hà vinh 0976016065
Đg Trưng vương-TPTN NT Bình an 197 0914436000
Đg Trưng vương-TPTN NT Vân Hải 01686685705
Đg Trưng vương-TPTN NT Hương Thảo 02083833487
Đg Trưng vương-TPTN NT Thành Dung 09855681636
Túc Duyên P Túc Duyên NT Phong Sáu 0982996997
Đối diện chợ Túc Duyên NT Việt Hà 0974434088
Phan Đình Phùng Đg Phan đình Phùng -TPTN NT Thái Nguyên 0971343526
Đg Phan đình Phùng -TPTN NT Quỳnh Nguyên 0971343526
Đg Phan đình Phùng -TPTN NT Ngọc Nhung 0981277299
Kiot Chợ Tê Ba Nhất Kiot Chợ Tê Ba Nhất QT Ba Hạnh 0943653814
Kiot Chợ Tê Ba Nhất NT Linh linh 0982682794
Kiot Chợ Tê Ba Nhất NT Hà Linh 01653078915
P. Phú xá Tổ 11-P Phú xá-TPTN NTTrần Hưng 0978378606
Tổ 11-P Phú xá-TPTN NT Huy Huyền 0988399734
P. Tích lương P. Tích lương NT Minh Bảo 0983821868
Cổng BV Lao -TPTN NT Hồng Hạnh 0975486540
P. Tích lương NT Gia Hân 0976489723
P. Tân Lập 922- Đg Tân Lập QT Số4 0949370817

2. TP. Sông Công

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Phố Cò Tổ 2,Phố Cò, NT  Thúy Ngọc 0912019460
P. Thắng Lợi Tổ 3, Phường Thắng lợi, NT Thu Thịnh 02083862349
Chiến Thắng Chiến Thắng QT  10 01686648574
TP Sông Công   xóm giáo xứ, TP sông công, QT Liên Minh, 0984496630
P. Cải Đan Cải Đan, Nhà Thuốc Trung Hằng 0972024589
Xã Tân Quang Tổ 3- Xã Tân Quang QT Sơn Thùy 0986964514
CĐ luyện kim Ngã 3- Trường CĐ luyện Kim QT Cường Tuyết 0986964514
Xã Lương Sơn Xã Lương Sơn – TP Sông Công QT Lương Sơn 0963637575
Mỏ Chè số 150- Đg Mỏ chè NT Châm Tuân 0986390590
Mỏ chè QT Thu minh 01687932799
số 150- Đg Mỏ chè NT Trịnh Văn Diện 0904008878
Chiến Thắng Đg Chiến Thắng- TPSC NT số 10 01686648574
Đg Chiến Thắng- TPSC NT Minh Thu 01266311407
Đg Chiến Thắng- TPSC NT Giang Yến 01236633883
P. Phố cò Kiot chợ Phố cò QT Số 3 01697425868
Kiot chợ Phố cò NT Trung hằng 0972024589
Đối diện BV C NT Trần Quốc Toản 0916442558

3. H. Phú Lương

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Gốc Bàng Gốc Bàng- Phú Lương QT Thanh Hoa 0974039568
Chợ Chè Cổng chợ chè NT Cường Huyền 01676111277
TT Đu TT Đu, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên HT Phú Lương- Ngô Thị Mỹ Dung 0985946962
TT Đu, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên QT Cô Nguyên 0915126426
TT Đu, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên QT Tùng Lâm 0984203535
TT Đu, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên HT Phú Lương- Vân Anh 0987667012
Phấn Mễ Phấn Mễ, Phú Lương, Thái Nguyên QT Lý Oanh 0977724468
BVĐK Phú Lương BVĐK Phú Lương, Thái Nguyên QT Luyện Mão 01638706578
Xã Cổ Lũ Bờ Đậu, X Cổ Lũ, H. Phú Lương, Thái Nuyên QT Kim Oanh- key 0978695221
Xã Sơn Cẩm Chợ Gốc Bàng, Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương, Thái Nguyên QT Hà Linh 0975642379
Chợ Gốc Bàng, Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương, Thái Nguyên HT Bích Lan 0986517860
Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên QT Trang Hân 01658320357
Xã Ôn Lương Xã Ôn Lương , Phú Lương ,Thái Nguyên QT Thủy Triều 0977677124

4. H. Phổ Yên

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Ba Hàng  344, Thị Trấn Ba Hàng, Phổ Yên  Quầy Thuốc Khánh Ly 0986441323
Tiểu Khu 3, Thị Trấn Ba Hàng, Phổ Yên NT  Uyển Cần 0983193441
Phổ Yên QT hương Giang-TT2-Phổ Yên QT Hương Giang 0977202005
Tiểu khu 3 Tiểu khu 3- TX Phổ yên QT số 10 0985739345
Tiểu khu 3- TX Phổ yên QT Quý Lan 0977728709
Tiểu khu 3- TX Phổ yên QT Thanh Khương 0964323656
Nhà máy Z131 Cổng NM Z131 NT Toàn Phương 0983703475
Cổng NM Z131 NT Phương Hiền 0869338968
Tổ 3 Tổ 3- TX Phổ yên NT Huyền Trâm 0982907888
Tổ 10 Tổ 10- TX Phổ yên NT Thắng Hương 0967080055
Tân Hương Ngã 3 Tân Hương NT Khánh Chi 0915644292
Tiểu khu 2 Tiểu khu 2- TX Phổ yên QT Số 6 0974549398
Cầu rẽo Cầu rẽo – Phổ yên NT Linh  Hương 01633443719

5. H. Đồng Hỷ

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Chùa Hang Thị Trấn Chùa Hang Đồng Hỷ  QT Liên Phương 0984823027
Tổ 17- TT Chùa Hang QT Phương Linh 0962888136
Tổ 17-TT Chùa Hang-Đồng Hỷ QT  1- Cty dược 0981557590
Cao Ngạn Cao Ngạn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên QT Thanh Hoa 0977154586
Núi Voi Núi Voi, Đồng Hỷ , Thái Nguyên QT Duy Linh 0973989375
Đồng Bẩm Xóm Ao Voi, Xã Đồng Bẩm,Thái Nguyên QT Lan Hoa 0975353696
TT Chùa Hang SN 59 Tổ 14, TT Chùa Hang, H. Đồng Hỷ, Thái Nguyên NT Thuận Hải 0977008824
TT Chùa Hang, H. Đồng Hỷ, Thái Nguyên QT Hưng Dung 0987221155
TT Trại Cau TT Trại Cau, Đồng Hỷ, Thái Nguyên QT Số 6 01697853846
Đồng Hỷ Đồng Hỷ, Thái Nguyên QT Số 3 01666189443

6. H. Phú Bình

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Hương Sơn Tổ 4, Thị Trấn Hương Sơn, Phú Bình QT Thi Vân 0912478799
Tổ 17- TT Hương Sơn, Phú Bình QT Minh Hải 01669543338
Điềm Thuỵ  Tròn Điềm Thụy, Phú Bình QT Thủy Tiên 0985117577
Khu CN Điềm Thụy Khu CN Điềm Thụy NT Hoàng Hạnh 0975485540
Khu CN Điềm Thụy QT Hương Lan 0985891266
Đg tròn Điềm thụy QT Thủy Tiên 0985117577
TT Hương Sơn Tổ 2- TT hương sơn NT số 11 01689505730
TT hương sơn-gần UBND huyện PB QT Minh Hải 01669543338
Đường tròn Phú Bình Đg tròn Phú bình QT Ánh Dương 0985891266
Phố Gốc Táo  Phố Gốc táo- Dương thành- PB QT Số 10 0964957234
Hà Châu Hà Châu Qt số 16 02083567544

7. H. Đại Từ

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Đại Từ Phố Đình- Đại Từ NT Hoàng Chiểu 0977423908
TT Đại Từ NT Mùi Phúc 0985377817
TT Hùng Sơn TT Hùng Sơn, H, Đại Từ, Thái Nguyên QT Nguyên Tuấn 0976175266
TT Hùng Sơn, H. Đại Từ Thái Nguyên QT Số 9- Cô Sao 0977040261
TT hùng sơn, Đaị Từ, Thái Nguyên QT Thanh Nguyệt 0984812466
TT  Hùng Sơn, H. Đại Từ. Thái Nguyên QT Tú Quyên 0974897879
TT Hùng Sơn, H, Đại Từ, Thái Nguyên QT Hường Hợi 0945534888
TT Hùng Sơn, H, Đại Từ, Thái Nguyên QT Dung Huy 0914656220
Xã Mỹ Yên Xóm Trung Tâm, xã Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên QT Thanh Mai 01689166494
TT Yên Lãng TT Yên Lãng, H. Đại Từ, Thái Nguyên QT Tùng Hoa 0961028164
TT Yên Lãng, H. Đại Từ, Thái Nguyên QT Hồng Chiêm 01676575358
Xã Yên Lãng Xã Yên Lãng, H. Đai Từ, Thái Nguyên QT Thùy Lâm 01672596268
Xã Văn Yên Văn Yên, Đại Từ, Thái Nguyên QT Khắc Phương 0983105194
Xã Ký Phú Xóm Chợ, Ký Phú, Đại Từ, Thái Nguyên QT Thu Trang 0973045264
Xã Hà thượng Xóm 13, Xã Hà Thượng, Đại Từ, Thái Nguyên QT Hằng Sáu 01677783270

8. H. Võ Nhai

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Chợ Na Hiên Chợ Na Hiên, Võ Nhai QT Nụ Giang 0988528860
TT Đình Cả 307 Phố Thái Long, TT Đình Cả, Võ Nhai, Thái Nguyên QT Thắng Hằng 0912710717
TT Đình Cả, Thái Nguyên QT Phước Quyên 0973266773
Lâu Thượng Xóm Nam Mao, Lâu Thượng, huyện Võ Nhai QT Quỳnh Chi 0986447986

9. H. Định Hóa

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Xã Bình Yên Xã Bình Yên,Định Hóa, Thái Nguyên QT Bảo Ngọc 0975224536
TT Chợ Chu TT Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên QT Thu Uyên 0913961362
TT Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên QT Tuấn Cúc 01686232109
TT Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên QT Dương Lợi 0969358696
Quán Vuông Quán Vuông, Định Hóa, Thái Nguyên QT Kim Cương 0972157832

 

X

Tạo tài khoản

Xin chào! Hãy tạo tài khoản mà bạn muốn

Khi bạn nhấn vào nút Tạo Tài Khoản dưới đây thì có nghĩa là bạn đã đồng ý với các
Điều khoản và Quy định của daitrang.vn

Vui lòng xác nhận qua mail

X

Đăng nhập

Chào bạn hãy đăng nhập để gửi bài viết

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

TắT

Chỉ cần đặt câu hỏi, chuyên gia sẽ gọi lại tư vấn cụ thể cho bạn

X

Để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất vui lòng điền thông tin chính xác!

Gửi câu hỏi

Kết nối qua Zalo: +84941542266 để được tư vấn