Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Trà Vinh

1. TP. Trà Vinh

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Lê Lợi 119 Lê Lợi, P.3, TP Trà Vinh NT Huệ Quần 02943858838
Hùng Vương 04 Hùng Vương, P.4, TP Trà Vinh NT Bảo Thọ Đường 02943854196
54 Hùng Vương, P3, TP Trà Vinh NT Phúc Thọ Xuân 02943853423
Lý Thường Kiệt 107 Lý Thường Kiệt, TP Trà Vinh NT Đức Thành 0982413409
Điện Biên Phủ 35 Điện Biên Phủ, P6, TP Trà Vinh NT Từ Hảo 0293856087
Võ Thị Sáu 17 Võ Thị Sáu, P3 NT Nam Cường 02943856240

2. H. Cầu Ngang

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
X. Vĩnh Kim Ấp Trà Cuôn, xã Vĩnh Kim, Cầu Giang NT Nghĩa Phát 0918135688
TT Cầu Ngang 25 Đề Triệu, K.Minh Thuận A NT Đại Đồng 0907521884
24 Dương Cung Nữ, K.Minh Thuận A NT Thái Sơn Ký 02946511722

3. H. Duyên Hải

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
X. Long Hữu Chợ Long Hữu NT Hồng Thủy 0987944 611
TT Duyên Hải TT Duyên Hải, Duyên Hải NT Đức Toàn 0918102534
Khóm 1 Hồng Thắm 0916093059
Khóm 1 NT Vĩnh Minh 02943 832 520

4. H. Tiểu Cần

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Tiểu Cần 23 Nguyễn Huệ, TT Tiểu Cần NT Đức Tế Đường 0939787678
Cầu Quang, TT Tiểu Cần NT Hạnh Lâm Xuân 0907795060

5. H. Cầu Kè

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Cầu Kè Khóm 4, TT Cầu Kè NT Hoa Việt 0908834072
TT Cầu Kè, Cầu Kè NT Nhuận Hòa Đường 0978860879
Khóm 2 Thanh Hà 0932 981837

2. H. Càng Long

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Càng Long TT Càng Long, Huyện Càng Long NT Phước Tế Đường 01669343595
K1, TT Càng Long Thảo Vân 0931 082959
k1. TT Càng Long NT Tân Hảo 02943885500
Tân An Tân An, Càng Long Trọng Thanh 0918 913399