Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Ba Đình

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Cửa Bắc Số 61 NT Hải Linh 02438294874
Số 42 NT Nhân Dân 0912503363
Châu Long Số 47 NT Hồng Hoa 2 0987406301
Đào Tấn Số 1 Ngõ 9 NT Tuyết Nam 02437665338
122 Đào Tấn NT An Tâm 0936680690
Đốc Ngữ Số 111 NT Trung Hà 0973995995
Số 12/33 Cty CP Dược phẩm Tây Hồ 02438328075
Đội Cấn Số 12 NT Long 02438230191
Số 72 NT Minh Tâm 0934828668
Số 145 NT Nghĩa Hưng 02437227491
Số 249 NT Đức Phương 0985397821
Số 218 NT Thu Hằng 0989979646
Số 182 NT Vĩnh Phúc 01229222484
Số 367 NT Nghĩa Hưng 02466848060
Số 369 NT Thanh Lan 02438326969
Số 390 NT Minh Tiến 02438346670
Giảng Võ Số 138B Trung tâm Dược Mỹ Phẩm 02438443154
Hoàng Hoa Thám Số 59 NT TN 02437223370
Số 589 NT Tư nhân 02438329422
Số 595 NT Vĩnh Phúc 0912100549
Hòe Nhai 9 Hòe Nhai NT Phương Trang 02462930319
Kim Mã Số 327 NT 327 Kim Mã 01663922988
168 Ngõ 82 Kim Mã NT Ngọc Trang 2 02463288865
Kim Mã Thượng Số 102A Ngõ 35 NT Mai Hiên 0989211272
Số 19E1 Ngõ 35 NT Thái Long 0982100058
Số 37E NT Trung Hà 02437621828
Linh Lang Số 85 NT Hà Nguyễn 02437606088
Nghĩa Dũng Số 81 NT Thu Hương 0
81 Nghĩa Dũng NT Thu Hương 0979883338
Ngọc Hà Số 105/158 NT Hải Anh 0963828762
Số 11B NT Tư nhân 0904781109
Ngọc Khánh Số 5 NT Số 5 0942697666
Số 90 NT Khánh An 0984969686
Số 102 NT Số 5 0965544381
Số 128 NT Cường 0986028497
Số 130 NT Việt Anh 0977502686
Số 162 NT Quốc Anh 02439949295
Số 164 NT Đức Anh 02422631888
166 Ngọc Khánh NT Hoàng Minh 0968955520
Số 102/168 NT Pháp Việt 1 0912981734
Số 105/168 NT Minh Tâm 0978650481
Số 101/168 NT Trung Dũng 02437715372
Ngũ Xá Số 14 NT Tư nhân 0969959151
Số 22 NT Huệ Hà 0988846895
Số 80 NT Gia Đức 0947165392
Nguyễn Công Hoan Số 18A/20 NT Ngọc Trang 3 02462539108
Số 18B/20 NT Hiền Anh 0912556336
Tân Ấp Số 19 NT Xuân Hưng 0919876470
Thành Công Số 104 H2 NT Tiệp Tươi 02439903067
Số 120 H2 NT Hạnh Phúc 0975890759
Số 112D1 NT Phước An 0979424586
Số 6 A6a NT An Trường Sinh 0916214890
Số 111K7 NT Tư nhân 01262371646
101 E6 Thành Công NT Đức Thành 0989127717
Trần Huy Liệu Số 107D1 NT Đức Long 02438351406
Trần Phú Số 38a NT Cuộc Sống 0986317386
Vạn Bảo Số 1 NT Hải Hòa 0988303338
Số 23 NT Hoa Hiên 02466861260
69 Vạn Bảo NT An Tâm 0916290388
Văn Cao Số 37/97 NT Quang 01626799799
Khu 7,2ha Vĩnh Phúc Khu 7.2 Ha nhà C NT An Tâm 02422667878
Số 7 Lô A Khu 7.2 Ha NT Số 7 098571043
28 Lô A Khu 7,2ha Vĩnh Phúc NT Trung Hiếu 01232539364
30 Lô A Khu 7,2 ha Vĩnh Phúc NT Linh Dương 0989729526

 

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Cửa Bắc Số 61 NT Hải Linh 0438294874
Số 42 NT Nhân Dân 0912503363
Châu Long Số 47 NT Hồng Hoa 2 0987406301
Đào Tấn Số 1 Ngõ 9 NT Tuyết Nam 0437665338
Đốc Ngữ Số 12/33 Cty CP Dược phẩm Tây Hồ 0438328075
Số 111 NT Trung Hà 0973995995
Đội Cấn Số 12 NT Long 0438230191
Số 72 NT Minh Tâm 0934828668
Số 145 NT Nghĩa Hưng 0437227491
Số 249 NT Đức Phương 0985397821
Số 218 NT Thu Hằng 0989979646
Số 182 NT Vĩnh Phúc 01229222484
Số 367 NT Nghĩa Hưng 0466848060
Số 369 NT Thanh Lan 0438326969
Số 390 NT Minh Tiến 0438346670
Giảng Võ Số 138B Trung tâm Dược Mỹ Phẩm 0438443154
Hoàng Hoa Thám Số 59 NT TN 0437223370
Số 410 NT Hồng Quảng 0936326295
Số 589 NT Tư nhân 0438329422
Số 595 NT Vĩnh Phúc 0912100549
Hoàng Minh Số 166 NT Hoàng Minh 0965544381
Kim Mã Số 327 NT 327 Kim Mã 01663922988
Kim Mã Thượng Ngõ 35 NT Hiệp Oanh 0963616577
Số 102A Ngõ 35 NT Mai Hiên 0989211272
Số 19E1 Ngõ 35 NT Thái Long 0982100058
Số 37E NT Trung Hà 0437621828
Linh Lang Số 85 NT Hà Nguyễn 0437606088
Nghĩa Dũng Số 81 NT Thu Hương
Ngọc Hà Số 105/158 NT Hải Anh 0963828762
Số 11B NT Tư nhân 0904781109
Ngọc Khánh Số 5 NT Số 5 0942697666
Số 90 NT Khánh An 0984969686
Số 102 NT Số 5 0965544381
Số 128 NT Cường 0986028497
Số 130 NT Việt Anh 0977502686
Số 162 NT Quốc Anh 0439949295
Số 164 NT Đức Anh 0422631888
Số 102/168 NT Pháp Việt 1 0912981734
Số 105/168 NT Minh Tâm 0978650481
Số 101/168 NT Trung Dũng 0437715372
Ngũ Xá Số 14 NT Tư nhân 0969959151
Số 22 NT Huệ Hà 0988846895
Số 80 NT Gia Đức 0947165392
Nguyễn Công Hoan Số 18A/20 NT Ngọc Trang 3 0462539108
Số 18B/20 NT Hiền Anh 0912556336
Tân Ấp Số 19 NT Xuân Hưng 0919876470
Thành Công Số 104 H2 NT Tiệp Tươi 0439903067
Số 120 H2 NT Hạnh Phúc 0975890759
Số 112D1 NT Phước An 0979424586
Số 6 A6a NT An Trường Sinh 0916214890
Số 111K7 NT Tư nhân 01262371646
Trần Huy Liệu Số 107D1 NT Đức Long 0438351406
Trần Phú Số 38a NT Cuộc Sống 0986317386
Vạn Bảo Số 1 NT Hải Hòa 0988303338
Số 23 NT Hoa Hiên 0466861260
Văn Cao Số 37/97 NT Quang 01626799799
Vĩnh Phúc Khu 7.2 Ha nhà C NT An Tâm 0422667878
Số 28A Khu 7.2 Ha NT Lê Hiếu 0916383303
Số 7 Lô A Khu 7.2 Ha NT Số 7 098571043