Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Bạc Liêu

1. TP. Bạc Liêu

(kéo xuống để xem các huyện khác)

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Bà Triệu 31- Bà Triệu- P.3 NT  Bà Triệu 02913822947
36A- Bà Triệu- P.3 NT Kim Duyên 02913826659
Hà Huy Tập 68- Hà Huy Tập- P.3 NT Khai Minh 02913822435
54- Hà Huy Tập- P.3 NT Vệ Sanh Đường 02913823231
41- Hà Huy Tập- P.3 NT Quang Thọ Đường 02913822380
Hoà Bình 74- Hoà Bình- P.3 NT Mai Yến 0913990118
20B- Hòa Bình- P.3 NT Kim Thoa 02913822774
Hoàng Văn Thụ 81- Hoàng Văn Thụ- P.3 NT Trường Thọ Đường 01294646929
113- Hoàng Văn Thụ – P3 NT Dưỡng Ngươn Đường 02913822079
59- Hoàng Văn Thụ- P.3 NT  Dưỡng Sanh Đường 0907822865
128- Hoàng Văn Thụ- P.3 NT Vệ Ngươn Đường 0989117772
Trần Phú 52/4- Trần Phú- P7 NT Cẩm Thành 02913824744
108- Trần Phú- P7 NT Hoàng Linh 02913823679
54/7 Trần Phú – P7
NT Nguyên Khôi 0919232324
Trần Huỳnh 133 Trần Huỳnh – P7 NT Song Nghi 1 0949279494
Võ Thị Sáu 16- Võ Thị Sáu- P.3 NT Tuyết Thảo 02913823044
Võ Thị Sáu- P.3 NT Thái Ngọc 02913826396

 

2. Đông Hải

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Long Điền K4- Long Điền NT Anh Đạt 0919727459
TT Gành Hào 24- TT Gành Hào NT Trung Hòa 0988815644

 

3. Giá Rai

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Cầu Giá Rai Dưới chân cầu Giá Rai QT Huỳnh Châu Thiệt 01234903343
Hộ Phòng QL1A- Hộ Phòng NT Việt Thắng 0918171266
69- QLộ 1 A QT Tân Tế Nhơn 02913851509
27- TT Hộ Phòng NT Vạn Sanh Đường 02913851193
432- Hộ Phòng NT Vạn Hòa Đường 02913850452
Ki ốt Số 1- Hộ Phòng NT Đức Vương 0972779161
Láng Tròn Chợ Láng Tròn QT Minh Quyền 02912.856555
Phan Thanh Giản 273, Phan Thanh Giản QT Ánh Hồng 02913.865857
Phong Thạnh Đông 39- Phong Thạnh Đông ĐL Số 39  Nguyễn Văn Hợi 02913880866

 

4. Hòa Bình

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
H. Hòa Bình 350- H. Hòa Bình NT Bích Trân 02913883163
QL 1A- H. Hòa Bình NT Ngọc Diệp 01246666514
TT chợ Hòa Bình – Hòa Bình QT Bắc Thiên sanh Đường 0972779161

 

5. Hồng Dân

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Ngan Dừa 251- Ngan Dừa NT Nguyễn Văn Tồn 0947411283

 

6. Phước Long

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Phước Long ấp Nội Ô, TT Phước Long QT Dương Chiêu 02913864027
125, Ấp Phước Thành QT Chí Hùng 0918351850
TT Phước Long – Phước Long QT Phước Tài 02913864028