Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Bình Định

1. An Nhơn

(kéo xuống để xem các huyện khác)
 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Đập Đá Chợ Đập Đá NT Hoa Kỳ 1 0932553388
QL1A – Đập Đá NT Sanh Phượng 0902528336
QL1A – Đập Đá NT Đông Y Hiệp Thái 0913624199
QL1A – Đập Đá NT Đông Y Phổ Hiệp 02563502027
QL1A – Đập Đá NT  Ngọc Diệp 0912624379
Gò Găng QL1A – Gò Găng QT Gò Găng  
QL1A – Gò Găng NT Phú Quý 02563503654
Ngô Gia Tư 136 – Ngô Gia Tư NT  Thanh Xuân 1 0903745668
132 – Ngô Gia Tự NT Lý Thanh 01687304768
111/35 – Ngô Gia Tư QT Hồng Ân 02563835027
Quang Trung 28 – Quang Trung NT Thanh Xuân 2 02563503968
10H Quang Trung QT An Nhơn 02563736709

 

2. Hoài Ân

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Hoài Ân TT Hoài Ân NT Thúy Phượng 0982556549
TT Hoài Ân NT Minh Thơ 02563870286

 

3. Hoài Nhơn

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Hoài Hương  Hoài Hương NT Thuỳ Trang 01232823950
162 QL 1A- TT. Tam Quan NT  Mỹ Nhung 0905891669
 Hoài Hương NT Thu Liễu 01675921209
 Hoài Hương NT Quý Phượng 0256360660
Quang Trung 121 – Quang Trung NT  Mai Thảo 0906040649
123 – Quang Trung NT Ngọc Ánh 02563861543
105 Quang trung Nt Mỹ Nga 0256531505
21 Quang Trung NT Ngọc Liên 02563861825
Chợ Quang Trung NT Ngọc Toàn 02563861435
Chợ Quang Trung NT  Nhung 02563865015
Chợ Quang Trung HT Số 10 – Huỳnh Thị Kim Dung 02562214727
Tam Quan Chợ Tam Quan QT 17 – Nguyễn Thị Thanh Thúy 02563606897
Chợ Tam Quan – Hoài Nhơn QT Vi Nơ 0978786569
Chợ Trường – Tam Quan NT Hông Từ  
162 QL 1A- TT. Tam Quan NT  Mỹ Nhung 0983294372
Tân Thành – Tam Quan Bắc Đại lý Tố Nga 02563765581
QL 1A – TT.Tam Quan ĐY Đức Sanh Ông Cuội 0935660909
QL 1A – TT.Tam Quan QT Nhơn Hoàng 01213155637
Trần Phú Trần Phú NT Thu Thảo 0905306357

 

4. Phù Cát

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Ngô Mây QL1A – TT Ngô Mây NT Thy Hoa 02563850444
QL1A – TT Ngô Mây NT Hoa Kỳ 3 02563850928
Đối diện BV Phù Cát NT Thu Hương 02563850582
299 Quang Trung NT Văn Minh 02563850225
Ngô Mây NT Lê Hân 0901993975

 

5. Phù Mỹ

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Phù Mỹ TT Phù Mỹ QT Mỹ Thu 0909441061
TT Phù Mỹ NT Thanh Bình  
Chợ Phù Mỹ Chợ Phù Mỹ QT Thanh Tâm 0944244038
Chợ Bình Dương Chợ Bình Dương QT Thiên Hoa 0935309609
Chợ Bình Dương Đại Lý Thuốc Điều 02563858664

 

6. Quy Nhơn

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Bạch Đằng 210 Bạch Đằng NT Mát Tay 1 0945292800
Chợ Dinh Chợ Dinh NT Gia Bảo 0913432509
Chợ Dinh NT Kim Thoa 02563648899
Chợ Phú Tài Chợ Phú Tài NT Thúy Hằng 02563841471
Chợ Phú Tài HT Hồng Liêm 0905079811
Chương Dương 05 Chương Dương QT 06 – Kiều Thiêm 02563501745
Đào Tấn Tổ 14 KV2 – Đào Tấn NT Thành Tâm 02566277275
Đường 31/3 29 Đường 31/3 NT  Phương Thảo 02562470448
Hàn Mạc Tử 68 Hàn Mạc Tử NT Duy Đạt 0902515599
Hoàng Văn Thụ 21 Hoàng Văn Thụ QT 32 – Đặng Thị Hoàng Diễm 02563647546
Lê Hồng Phong 337 – Lê Hồng Phong NT Thiên Phúc 02563821853
Ngô Mây Ngô Mây NT Lê Hân 0901993975
Ngô Mây Nt Tín Nghĩa 0908521549
Ngô Mây NT  Thành Thủy – Nguyễn Anh Quốc 0167885354
Ngô Mây NT Kim Ngọc – Tô Thị kim Quyên 0939432499
Ngô Gia Tự 33 Ngô Gia Tự NT Thiên Dược Phước 02563847086
Nguyễn Huệ 57 – Nguyễn Huệ NT Hiền Dức 02563825182
147 – Nguyễn Huệ NT Hương Giang 02563821188
359 – Nguyễn Huệ NT  Mỹ Châu 0935548667
251 – Nguyễn Huệ NT Vũ Hùng 02563825661
259 – Nguyễn Huệ NT Thanh Thủy 02563821731
261 – Nguyễn Huệ NT  Hồng Kông 02563821283
297 – Nguyễn Huệ NT  Đệ Nhất 02563822956
Nguyễn Thái Học 462- Nguyễn Thái Học NT An Trí 02563846416
321 – Nguyễn Thái Học NT  Bảo Dung 0935515288
272 – Nguyễn Thái Học NT Phương Kiều 0905825678
02 Nguyễn Thái Học – TP Quy Nhơn NT Ý Nhi 0925504821
60 – Nguyễn Thái Học NT  Thành Thủy 02563525909
612 – Nguyễn Thái Học NT Kim Ngọc 0919276072
316 Nguyễn Thái học NT Khánh Duy 0913441811
316E – Nguyễn Thái Học NT  Đông Y Hiệp Nhơn 02563846416
611 – Nguyễn Thái Học NT Miền Trung 02563846936
510 – Nguyễn Thái Học NT Thy Nga 02563846148
Nguyễn Thị Định 276 Nguyễn Thị Định HT Số 8 02563846257
Phạm Hồng Thái 33 – Phạm Hồng Thái NT  An Bình 02562820259
52 Phạm Hồng Thái NT  Hiếu Nghĩa 0973758512
Quy Nhơn Quy Nhơn NT  Thanh Vân 02563847922
Tăng Bạt Hổ 33 – Tăng Bạt Hổ NT Hồng Ngọc 02563824624
05B Tăng Bạt Hổ NT  Mát Tay 2 0945292800
Trần Hưng Đạo 145 – Trần Hưng Đạo QT 28 – Phan Thành Được 02563892749
365 – Trần Hưng Đạo NT Bidiphar1 0914065045
473 Trần Hưng Đạo NT Thanh Sơn 0905329588
591 Trần Hưng Đạo NT Minh Châu 0913495959
679 – Trần Hưng Đạo NT  Hoa Hồng 0905609610
632 – Trần Hưng Đạo NT  Phương Tâm 02563794440
950 – Trần Hưng Đạo QT 52 – Phạm Thị Liễu 0905991989
Trần Hưng Đạo NT Tâm Phát 090631097
1117 – Trần Hưng Đạo NT  Hồng Hà 02563792481
Trần Phú 78 – Trần Phú TYT Lê Hồng Phong 0935877167

 

7. Tây Sơn

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Nguyễn Thái Học 316 Nguyễn Thái Học NT Khánh Duy 0913441811
Quang Trung 37 – Quang Trung NT Trung Tâm 0914672145
291 – Quang Trung NT Lập Uyên 02563880252
Đống Đa 99 – Đống Đa NT Trung Tín 0905728388
88 – Đống Đa NT  Minh Phụ 02563880342
Chợ Tây Sơn NT Bích Thủy 0905044835

 

8. Tuy Phước

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Đào Tấn Tổ – 14KV2 NT Thiện Tâm 02563648275
Gò Bồi Chợ Gò Bồi NT Ảnh Tuyết 02564774589
Phước Lập Vinh Thạnh QT Thúy Lam 0979245547
TT Diêu Trì TT Diêu Trì NT  Hưng Chính 02563833443
TT Diêu Trì NT Hiệp Thạnh 02563833466
TT Diêu Trì QT Thọ Lộc 02563834969
148 Trần Phú QT Hồng Nhung 0935925952
Tuy Phước Ngã tư Tuy Phước ĐL Ngọc Chi 02563633431
246 – Đào Tấn ĐL Hồng Sương 02563633310
TT Tuy Phước NT Thanh Quang 02563633125
TT Tuy Phước Nt Minh Hoàng 01262560169
Trần Quang Diệu 113 Trần Quang Diệu Nt Kim Bông 02563680368

 

9. Vân Canh

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Vân Canh TT Vân Canh Nt Hoa Thọ 0978070799