Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Gia Lâm

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Bát Tràng Xóm 2 Giang Cao QT Tâm Việt 0963621989
Cổ Bi Kiot 18 chợ Vàng QT Minh Tâm 0989942564
Chợ Sủi Chợ Sủi QT Chợ Sủi 02438 276 709
Chợ Sủi QT Ngọc Diệp 0938545755
Chợ Sủi QT Tâm Dược 01242546039
Dốc Lã Số 12 QT Đức Thắng 0912492355
Dương Xá Thôn Dương Đá QT Tú Trang 0978197780
Chợ Bún, Đa Tốn Số 9/97 Chợ Bún QT Đức Minh 01685 728 178
Đại Học Nông nghiệp Số 16 Đường Y QT Mạnh Cường 0987286675
Số 1 Đường V QT Long An 0904818499
Giang Biên Số 37 tổ 4 NT Hải Phương 0989191345
Hà Huy Tập Số 226 NT Đỗ Minh 02438781436
KĐT Dương xá Lô 30 khu TĐC Xóm 8 (gần CT6) NT Hải Phương 0989191345
Ngô Gia Tự Số 59/528 NT Quang Anh 01698114418
Số 122 ngõ 528 NT Việt Hưng 0904690296
Ngô Xuân Quảng Số 136 NT Minh Quang 0985129695
Số 265 QT lan Tranh 024 3876 8954
Phan Đăng Lưu Số 42 QT Hồng Nhiên 02438782413
Phù Đổng Phù Đổng QT An Phát 0945850109
Yên Thường Chợ Yên Thường QT Đình Cường 0988566340
Yên Thường QT Tâm Phúc 0988372268