Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Gia Lâm

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Bát Tràng Xóm 2 Giang Cao – bát tràng- gia lâm QT Tâm Việt 0963621989
Cổ Bi Kiot 18 chợ Vàng -cổ bi – gia lâm QT Minh Tâm 0989942564
Chợ Sủi Chợ Sủi- gia lâm QT Chợ Sủi 02438276709
Chợ Sủi- gia lâm QT Ngọc Diệp 0938545755
  Số 1 Đường V- đại học nông nghiệp – gia lâm QT Long An 0904818499
Giang Biên Số 37 tổ 4- p. giang biên – gia lâm NT Hải Phương 0989191345
Hà Huy Tập Số 226 NT Đỗ Minh 02438781436
KĐT Dương xá Lô 30 khu TĐC Xóm 8 (gần CT6) kdt đặng xá – gia lâm NT Hải Phương 0989191345
Ngô Xuân Quảng Số 136 ngô xuân quảng- gia lâm NT Minh Quang 0985129695
Yên Thường Chợ Yên Thường QT Đình Cường 0988566340