Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Hậu Giang

1. Châu Thành

(kéo xuống để xem các huyện khác)

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Chợ Ngã Sáu Chợ Ngã Sáu NT Bảo Quốc 0918.411.809
TT Bảy Ngàn TT Bảy Ngàn NT Nam Sanh 07113.959.413
TT Cái Tắc TT Cái Tắc NT Nam Quang 07113.848.158
Chợ TT Cái Tắc QuầY KháNh NgọC  
TT Rạch Ròi TT Rạch Ròi NT Vạn Thuận Đường 07113.849.171
TT Rạch Ròi NT Vạn Thọ Đường 0918.722.611

 

2. Long Mỹ

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Đường 30/4 239,30/4 Vạn Phước Vinh 0908.721.577
30-Apr NT Công Thành 01222.100.207

 

3. Vị Thanh

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Chợ Phường 3 Chợ P 3, P 3 NT Liên Hiệp Thạnh 0909.555.818
Đường 1/5 1/5 P 1 NT Ngọc Ái 1 0944.456.500
Hãi Thượng Lãn Ông Hãi Thượng Lãn Ông NT Năm Thương 01648.909.610
Lê Lợi 22, Lê Lợi, P 1 NT Dân An 1 0907.459.222
Nguyễn Trung Trực Nguyễn Trung Trực, P 7 NT Bảo An 07113.879.173
Nguyễn Trung Trực, P 7 NT Dân An 3 0903.767.454
Nguyễn Văn Trỗi Nguyễn Văn Trỗi, P 3 NT Trường An 0128.288.3083
Phạm Hồng Thái Phạm Hồng Thái, P 3 NT Ngọc Ái 0939.452.668
Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo, P 1 NT Tân Hiệp Hưng 0939.876.285
Trần Hưng Đạo, P 1 NT Dân An 2 01659.483.459
Trần Hưng Đạo, P 3 NT Minh Thức 01698.090.571

 

4. TX. Ngã Bảy

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Hùng Vương 956 Hùng Vương, P. Ngã Bảy NT Hiệp Đăng 0919. 118 814
Lê Lợi 161 Lê Lợi NT Trường Thọ Đường 07112.468.078
47 Lê Lợi NT Thuận Hòa Đường. 07113.866.304
Lý Thường Kiệt 114 Lý Thường Kiệt NT Di Thái Hòa 07113.866.716
Lý Thường Kiệt NT Mậu Lâm 07113.866.574
Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo NT Mỹ Hằng 07113.866.006

 

5. Vị Thủy

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Thị Trấn Nàng Mau Ấp 1 Thị Trấn Nàng Mau Vạn Phước Vinh 0909.351.080
Ấp 1 Thị Trấn Nàng Mau Thiên Thọ Đường 0984.368.875