Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Hoàng Mai

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Bắc Linh Đàm kios 11 CT4 NT An Tâm 0966692586
Đại Kim Số 21 B1 NT Tâm Đức 0983669385
Đại Từ Số 194 NT Hồng Đạt 0903231641
Số 256 NT Diệu Linh 0989168389
95 Đại Từ NT Linh An 0983709507
Đền Lừ ô2 Lô 6 NT Như Ngọc 0987484454
ô 4 lô 12 NTTN 0979567440
Đền Lừ 1 Ô 1 Lô 10 NT Dược HN3 0967525035
Đền Lừ 2 ô4 Lô 4 NT Đông Hà 0987859379
O4 lô 6 Đền Lừ 2 NT HPT 0975696283
Định Công Số 59 NT Phúc Tài 0972750725
Số 127 NTTN 0909039466
Số 282 NT Nam Phương 0989524281
Định Công Hạ Số 70 NT Mỹ Châu 0973224233
Định Công Thượng Số 18 NT Thành Công 01685934129
Số 216 NT Danh Phong 0912494227
Số 78/230 NT Ngọc Anh 0979539620
Số 15 NTTN 0979762266
Giải Phóng 1031B Giải Phóng NT Medical Phacma 01689779396
Giáp Bát Số 112 NT 112 Giáp Bát 0974672070
Số 130 NT Trần Đức 098761969
Số 231 NT 231 Giáp Bát 024336640648
Số 27 NT Linh Anh 2 0967121380
Số 184 NT Linh Ngân 0987816550
Số 145 NT Ngọc Linh 0975998890
Giáp Nhị Số 125 NTTN 0975738898
Số 21 ngõ 88/61 NT Minh Huy 0973800512
Hoàng Mai Số 313 NT Bảo Nghĩa 0977667027
Số 292 NT Vĩnh Phương 0901759289
179 Hoàng Mai NT Thành An 0973108327
129 Hoàng Mai NT An Tâm 0936260639
KĐT Đại Kim KĐT Đại Kim NT Tiến Tú 0969381988
73 Lô D5 KĐT Đại Kim NT Thu Hiền 0974847666
KĐT Định Công D6 Lô 12 NT Cường Thoa 0988552281
D7 Lô 12 NT Hà Thanh 0904110027
8 TTTM NT Số 7 0983009226
Chợ Xanh TTTM NT Hải Yến 02466555902
KĐT Linh Đàm HH 1C NT Cam Ly 0988020781
HH4C NT Bắc Hồng 0912870882
1 Kiot 46 HH4A Linh Đàm NT Minh Anh 0988947186
Kios 7 Nơ 7A NT Khánh Ngọc 0968826866
Kios 68 HH3C NT Mai Anh Dũng 0981687159
KĐT Vĩnh Hoàng CT1 KĐT Vĩnh Hoàng NT Tuệ Đức 01653157135
Lĩnh Nam Số 41 NT Xuân Hùng 01662993395
Số 289 NT Gia Đình 02436462655
Số 378 NT Bảo Lan 0919341578
261 Lĩnh Nam NT Gia Đình 024364626655
466 Lĩnh Nam NT Hồng Vân 0986763461
Lương Khánh Thiện Số 43 NT Minh Hiển 0978761186
Mai Động Số 88 NT Bảo Linh 0904033989
Số 86 NT Xuân Ngân 01685305067
Số 92 NTTN 0975738898
Số 101C44 NT Đức Thắng 0982313555
Nam Dư 153 Nam Dư NT Hoàng Ngân 0904369668
Số 246 NT Tâm Đức 0982713776
Số 200 NT Minh Quang 0988722733
Số 359 NT Ngọc Quang 0913505533
Nguyễn An Ninh Số 130 NT Hà 0989312703
Số 112 NT Yến Thanh 0943456282
Số 68 NT Hồng Đăng 0978567077
Số 117 NT Anh Đức 0901591656
Số 66 NT Hồng Phúc 0989379075
Nguyễn Chính Số 143 NT Tuyết Anh 0975696283
Số 5 Nguyễn Chính NT Xuân Bắc 0983105787
Nguyễn Đức Cảnh Số 149 NT Kim Xuyến 0973108327
124 Nguyễn Đức Cảnh NT Đức Dũng 0973108327
Tân Mai Số 12 NT Huy Hoàng 0903248928
151 Tân Mai NT Đức Lan 2 0987354508
Số 184 NT Đức Lan 0987354508
Số 251 NT Hồng Thanh 0966438368
Số 275 NT Đức Tâm 0989304246
Số 258 NT Tuệ Anh 0989304246
Số 45/258 NT Bảo Hoa 0988084592
Số 236 NT Lương Thiện 01238560567
Thanh Đàm Số 7 NTTN 01679909296
Số 46 NT Tấn Dũng 0963639668
Thịnh Liệt Số 223/1141 NT Huyền Trang 0984865527
Số 86 NT Thảo Toàn 0989539828
Thúy Lĩnh Số 114 NT Ngọc Quang 0904372646
Trương Định Số 6 NT Số 6 0888443883
Số 55 NT Minh Tâm 0902040577
Số 127 NT Thảo Phương 0966080086
Số 364 NT Nghĩa Hưng 01238447748
Số 492 NT Nga 0916083899
Số 176 E NT Hùng 01695888910
Số 403 NT Minh Hà 0983130471
520 Trương Định NT Nga 0916083899
Số 669 NT Nhân Tâm 0976186476
Vĩnh Hưng Số 20 Đông Thiên NT Đức Khoa 0982122025
Yên Duyên Số 180 NTTN 0964891982
75 Yên Duyên NT Thành An 0989768660
191 Yên Duyên NT Minh Đức 0979520923
Yên Sở Số 55 Tổ 26 NT Hải Huy 01649748045