Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Kiên Giang

1. An Minh

(kéo xuống để xem các huyện khác)

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT. Thứ 11 TT. Thứ 11- An Minh NT Hà Du 02973885054
TT. Thứ 11- An Minh NT Ích Thọ Đường 0985858969

 

2. An Biên

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
ThịTrấn Thứ Ba 166 Thị Trấn Thứ Ba Năm Tiếp 02973881203

 

3. Châu Thành

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT. Minh Lương TT. Minh Lương NT Minh Hoà 02973836124
Chợ Tà Niên Chợ Tà Niên NT Bửu Minh 0983272796

 

4. Gò Quao

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT. Chợ Gò Quao TT. Chợ Gò Quao NT Tân An 2 0918510004

 

5. Giồng Riềng

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
H. Giồng Riềng H. Giồng Riềng NT Đức Mậu 0948089698

 

6. Hòn Đất

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT. Tri Tôn TT. Tri Tôn NT Vĩnh Hoà Đường 0947049720

 

7. Kiên Lương

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Chợ Ba Hòn Chợ Ba Hòn NT Ích An Đường 3 0919396606
Thị Trấn Kiên Lương Chơ Huyện Kiên Lương Hoàng Ngôn 0918648949

 

8. TP. Rạch Giá

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
 Lý Thường Kiệt 66- Lý Thường Kiệt NT Hưng Nhất 0946535383
54- Lý Thường Kiệt NT Tùng Như 0919433369
Duy Tân 49- Duy Tân NT Nhơn Dân 02973862520
17- Duy Tân NT Tế Dân 02973 860 734
Đống Đa 174- Đống Đa NT Nguyệt Ái 00273 924 292
Cô Bắc 22 CÔ Bắc Mai Nguyên 0979009878
Đường 3/2 Số 9 , Đường 3/2 Lâm Linh 02973911567
Hai Bà Trưng 01- Hai Bà Trưng- Chợ 30-4 NT Thái Bình 0944999123
Nguyễn Văn Trổi 62 Nguyễn Văn Trổi Huỳnh Long Đường 02973862517
Lê Lợi 55- Lê Lợi NT Thiên Phúc 02973920789
57- Lê Lợi NT Trung Nguyên 02973962840
59- Lê Lợi NT Mai Anh 02973919815
62- Lê Lợi NT Số 2 0913994243
Lý Thái Tổ C2- Lý Thái Tổ- Chợ 30-4 NT Phúc Khang 0984022330
Mạc Cửu Mạc Cửu NT Trung Sơn 02973866330
236- Mạc Cửu NT Bích Thảo 02973860919
Mậu Thân 88- Mậu Thân NT Tân Đại Phong 3 0989181383
Ngô Quyền Ngô Quyền NT Kim Phát 0944345023
Nguyễn An Ninh 126- Nguyễn An Ninh NT Anh Thư 02973941658
Nguyễn Bỉnh Khiêm 307- Nguyễn Bỉnh Khiêm NT Bảo Khánh 02973871956
255- Nguyễn Bỉnh Khiêm NT Ích An Đường 02973866788
194- Nguyễn Bỉnh Khiêm NT Ngọc Anh 02973947113
209- Nguyễn Bỉnh Khiêm NT Tân Đại Phong 2 0983 866 254
Nguyễn Bỉnh Khiêm NT Kim Mảnh 0939995549
73- Lạc Hồng NT Thu Hường 02973923052
Nguyễn Du 05- Nguyễn Du NT Nhơn Sanh 0273836164
Nguyễn Trung Trực 144- Nguyễn Trung Trực NT Cường 01226929454
146- Nguyễn Trung Trực NT Anh Tuấn 01235003737
238- Nguyễn Trung Trực NT Như Ý 0989575699
315- Nguyễn Trung Trực NT Đức Hưng 2 0918338599
442- Nguyễn Trung Trực NT Tiến Phát 0273925098
443- Nguyễn Trung Trực NT Lý Thành 01254849303
444- Nguyễn Trung Trực NT Nguyễn Mến 0907457545
794- Nguyễn Trung Trực NT Anh Khôi 0944393982
782- Nguyễn Trung Trực NT Thuỳ Trang 002973 811 750
Trần Phú 14A- Trần Phú NT Giang Nam 002973 867 624
98- Trần Phú NT Trân Thành 02973898456
Trần Quang Diệu 01- Trần Quang Diệu NT Tân Đại Phong 1 002973 866 254
Trần Quang Khải Trần Quang Khải NT Vạn Phúc Đường 0919099724
40- Trần Quang Khải NT Ngọc Hằng 0938660611
60- Trần Quang Khải NT Nguyên Trinh 0773927605

 

9. Rạch Sỏi

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Hồ Xuân Hương 04- Hồ Xuân Hương NT Ích An Đường 2 0273864183
Kiot số 01- Hồ Xuân Hương NT  Thuỷ 0273 865 098
Kiot số 03- Hồ Xuân Hương NT Hoa Lan 0297386546
27/6- Hồ Xuân Hương NT Diên Thọ Đường 0273864232
Mai Hồng Hạnh 23- Mai Hồng Hạnh NT Bửu Thành 02973912011
67- Mai Hồng Hạnh NT Băng Quyên 02973865901
79- Mai Hồng Hạnh NT B 49 02973865167
Nguyễn Chí Thanh 01- Nguyễn Chí Thanh NT Hoàng Ái 02973864475
Nguyễn Trung Trực 443- Nguyễn Trung Trực NT Đức Tính 0918833092

 

10. Tân Hiệp

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Chợ Kinh 8 Chợ Kinh 8 NT Đình Tiên 02973835181
Chợ Kinh 8 NT Lai Sanh Đường 02973835135
TT. Tân Hiệp TT. Tân Hiệp NT Hưng Phát 02973834298
TT. Tân Hiệp NT Mỹ Lan 02973834274

 

11. Vĩnh Thuận

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
H. Vĩnh Thuận H. Vĩnh Thuận NT Nam Nhi 02973829115

 

12. Phú Quốc

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Nguyễn Trung Trực 442- Nguyễn Trung Trực NT An Khang 0907557337