Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Mê Linh

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
 TT Quang Minh Tổ 7 QT Liên Quý 0932291882
Chợ Gia Lạc, TT Quang Minh, Mê Linh QT Mai Lan 01655174185
Đại Thịnh Khu 6 Xóm Hội, Thường Lệ QT Đại Thịnh 0988195135
Hạ Lôi Xóm Chợ QT Hà Liên 0936414282
Hạ Lôi QT Mê linh 0985872677
Mê Linh Thanh Vân QT Thanh Vân 0985872677
Khu 2 Xóm Bàng QT Hải Yến 0912887222
Tiền Phong Chợ Yên QT trần thị hương giang 0904114089
Do Hạ , Tiền Phong, Mê Linh QT Tâm Nguyên 0972867459
Thạch Đà Đội 8  Thôn 2 QT Lê Thị Mai 0982864160
Đội 8 thôn 2 QT Hà Ngọc 0972671095
Đội 8  Thôn 2 QT phùng Đình Thanh 0986737805