Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Nhà Bè, Tp.HCM

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Đào Sư Tích 255 Đào Sư Tích, Phước Lộc MINH SEN 0938455877
 Huỳnh Tấn Phát 59/1 Huỳnh Tấn Phát- xã Phú Xuân NT Bích Ngọc 1 02854333391
17/5A Huỳnh Tấn Phát- xã Phú Xuân NT Thế Sơn 01649224787
17/3 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân NT An Phúc 5 0938205183
Lê Văn Lương 15B Lê Văn Lương-Phước Kiểng NT Đăng Khoa 0902426993
113 Lê Văn Lương, Phước Kiểng NT Thiên Thanh 01265289636
834 Lê Văn Lương, ấp 5, xã Phước Kiểng NT Sinh Đôi 9 01287435816
18/3 Lê Văn Lương, Phước Kiểng LÊ THƯƠNG 0906834891
140A Lê Văn Lương, ấp 3, Phước Kiểng THANH THÚY 0908407078
Nguyễn Bình 10/2A Nguyễn Bình, ấp 2, xã Phú Xuân HIẾU HIỀN 0909391954
Nguyễn Văn Tạo 725 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước NT Tâm Đức 0938385983
893 Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, xã Hiệp Phước NT Nhân Tâm 01267023056
100/5 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, Hiệp Phước NT Gia Hân 0903232163
102 Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, Long Thới NT Thành Tâm 0985896225
11 Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, Long Thới TRÚC LINH 0934357234