Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Ninh Thuận

1. Ninh Sơn

(kéo xuống để xem các huyện khác)

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
QL 27A QL 27A- La Vang QT 39 01239111679

 

2. Phan Rang

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Đường 21/8 759A-  Đường 21/8 NT Ánh Châu 0941689568
Lê Lợi 96 Lê Lợi NT Tường Vy 0913957377
Nguyễn Du Số 46 – Nguyễn Du- Chợ Tháp Chàm QT Số 8 01265343939
Thống Nhất LẦU 1- 237 Thống Nhất CTy TNHH Đông Y Dược Tế Sanh 0973889129
303- Thống Nhất NT Hoàng Linh 0919870509
331C- Thống Nhất CTy TNHH Đông Y Dược Thiên Quang 0977564902
456 Thống Nhất NT Ngọc Thừa 02593510986
499 Thống Nhất NT Đức Hưng 0918783622