Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Phú Xuyên

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Chợ Bái Chợ Bái – Minh Tân QT 25 0973785748
Chợ Lim Chợ Lim QT Tân Dược 02433857432
Chợ Lịm QT Số 11 02433857323
Chợ Phú Minh Chợ Phú Minh QT 26 02433507894
Đại Xuyên Cầu Giẽ – Đại Xuyên QT 12 01642110767
Hoàng Long Đồng Vàng,  Hoàng Long QT Quang Khải 01699345556
 Phú Túc  Phú Túc QT Tân Dược 01649597833
Phúc Tiến Cổ Chế – QT Thành Vinh 0974563863
Phố Guột – Phúc Tiến QT GPP 02 0984869835
Cổ Chế – Phúc Tiến QT Phú Đức 0989653823
Khai Thái Chợ Khang – Khai Thái QT Tân Dược 0985364429
Tân Dân Tân Dân QT Số 06 0985676989
Thôn Đại Nghiệp QT Thanh Giang 0904064089
Thị Trấn Phú Xuyên  Tiểu Khu Mỹ Lâm QT Hà Tây 0919506378
Tiểu Khu Mỹ Lâm NT Tú Anh 0985139673