Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quận 1

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Bà Lê Chân 66-68  Bà Lê – P.Tân Định HT Số 16- Chị Phúc 02838209258
Bùi Thị Xuân 122 Bùi Thị Xuân – P.Phạm Ngũ Lão HT Số 12 01638788422
Cô Giang 156 Cô Giang – P.Cô Giang NT Đức Dung 02838367921
160 Cô Giang, P.Cô Giang NT Phano 02838487222
Cống Quỳnh 189C Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh NT Eco 02862915455
218 Cống Quỳnh – P.Phạm Ngũ Lão NT Ngân Hà 0902527569
Đặng Dung 44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy Cô Ánh 0932725554
44 Đặng Dung – P.Tân Định Q. Chú Thành 02838483354
44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy Loan Thuận 02835267822
44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy Huy Đào 02838483367
44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy Cô Vân 02835267556
44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy Cô Hoa 0
44 Đặng Dung – P.Tân Định Q.Số 5 (Q.Chị Thanh) 02838484733
44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy Chị Thoại 0909248621
44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy Cô Hương 0937760201
44 Đặng Dung – P.Tân Định Q.Cô Phương 01213684730
Điện Biên Phủ 107 Điện Biên Phủ – P.Đa Kao HT Số 24 02838296720
Hai Bà Trưng 410 Hai Bà trưng – P.Tân Định NT Nhị Trưng 02838293909
298 Hai Bà Trưng  – P.Tân Định HT Trung Tâm- Chị Đào 0918874075
298 Hai Bà Trưng  – P.Tân Định HT Trung Tâm – Chị Trinh 0909208865
298 Hai Bà Trưng  – P.Tân Định HT Trung Tâm  – Cô Vân 0908626993
298 Hai Bà Trưng  – P.Tân Định HT Trung Tâm – Cô Mười 0906943475
364 Hai Bà Trưng – Tân Định NT Nhị Trưng 3 0238293909
380 Hai Bà Trưng – F.Tân Định NT Minh Châu 7 01268403278
352 Hai Bà Trưng – F.Tân Định NT Minh Châu 12 01268403278
226 Hai Bà Trưng – F.Tân Định NT Minh Châu 2 01268403278
60 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé NT Pharmacity 02873076888
136 Hai Bà Trưng, P Đa Kao NT Pharmacity 02873076888
392 Hai Bà Trưng, P. Tân Định NT Phano 02838487222
Hải Triều 19 Hải Triều – P.Bến Nghé NT Pharmacity 02873076888
Hàm Nghi 90 Hàm Nghi – P.Nguyễn Thái Bình Hiệu Thuốc Số 7 0912295499
151 Hàm Nghi – P.Nguyễn Thái Bình NT Thiên Hồng Hai 02838214422
Nguyễn Bỉnh Khiêm 52 Nguyễn Bỉnh Khiêm – F.Đa Kao NT Ngọc Duyên 02839102430
Nguyễn Cư Trinh 160B Nguyễn Cư Trinh – F.Nguyễn Cư Trinh NT Việt Duy 1 01223937575
87 Nguyễn Cư Trinh – F.Nguyễn Cư Trinh NT Việt Duy 2 01223937575
76A-76B-78 Nguyễn Cư Trinh – F.Nguyễn Cư Trinh NT Phano 02838487222
22A  Nguyễn Cư Trinh – F.Nguyễn Cư Trinh NT Đức Huy 02838369181
Nguyễn Huy Tự 17 Nguyễn Huy Tự – P.Đa Kao NT Đa Kao 02838206088
38 Nguyễn Huy Tự – F.Đa Kao NT Âu Minh 0938188028
Nguyễn Hữu Cầu 77 Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định NT Pharmacity 02873076888
Nguyễn Trãi 149 Nguyễn Trãi – P.Bến Thành NT Huyện Sỹ 02838322245
345A Nguyễn Trãi – P.Nguyễn Cư Trinh NT Thiên Thanh 0909535565
Phạm Hồng Thái 102 Phạm Hồng Thái, P.Bến Thành NT Pharmacity 02873076888
Phạm Ngũ Lão 173 Phạm Ngũ Lão , P.Phạm Ngũ Lão NT Pharmacity 02873076888
Phan Bội Châu 50 Phan Bội Châu, P.Bến Thành Hiệu Thuốc Số 7 02838292713
Trần Đình Xu 137 Trần Đình Xu – P.Nguyễn Cư Trinh NT Bích Hà 02838369181
Trần Khắc Chân 32 Trần Khắc Chân – P.Tân Định NT 42 0903125117
38/1 Trần Khắc Chân – F.Tân Định NT Thu Hồng 02838483484
Trần Quang Khải 190E Trần Quang Khải – F.Tân Định Hiệu Thuốc Số 20- Chị Vân 0908131988
190E Trần Quang Khải – F.Tân Định Hiệu Thuốc Số 20- Chị Bích Ngọc 01223684487
YesSin 15 Đường YesSin – P.Cầu Ông Lãnh NT Vĩnh Sanh Đường 0