Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quận 1

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Bà Lê Chân 66-68  Bà Lê Chân HT Số 16- Chị Phúc 02838209258
66-68 Bà Lê Chân HT Số 16 – Chị Nguyên 02838200815
Bùi Thị Xuân 122  Bùi Thị Xuân – Q.1 HT Số 12 01638788422
Cô Giang 156 Cô Giang – P.Cô Giang NT Đức Dung 02838367921
160 Cô Giang, P.Cô Giang NT Phano 02838487222
Cống Quỳnh 189C Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh NT Eco 02862915455
218 Cống Quỳnh NT Ngân Hà 0902 527 569
28Bis Cống Quỳnh – F.Nguyễn Cư Trinh NT Vuông Tròn 0968305181
15 Đường Cống Quỳnh NT Vĩnh Sanh Đường  
Đặng Dung 44 Đặng Dung – P.Tân Định Q.Anh Hạnh 02838483385
44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy Cô Ánh 0932725554
44 Đặng Dung – P.Tân Định Q. Chú Thành 02838483354
44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy Loan Thuận 02835267822
44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy Huy Đào 02838483367
44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy Cô Vân 02835267556
44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy cô Hoa  
44 Đặng Dung – P.Tân Định Q.Số 5 (Q.Chị Thanh) 02838484733
44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy Chị Thoại 0909248621
44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy Cô Hương 0937760201
44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy Cô Tuyết 0935647508
Đặng Tất 38 Đặng Tất – P.Tân Định Quầy Cô Ánh 0932725554
38 Đặng Tất – P.Tân Định Q. Chú Thành 02838483354
38 Đặng Tất – P.Tân Định Quầy Loan Thuận 02835267822
38 Đặng Tất – P.Tân Định Quầy Huy Đào 02838483367
38 Đặng Tất – P.Tân Định Quầy Cô Vân 02835267556
38 Đặng Tất – P.Tân Định Quầy cô Hoa  
38 Đặng Tất -P.Tân Định Q.Số 5 (Q.Chị Thanh) 02838484733
38 Đặng Tất, P.Tân Định Quầy Chị Thoại 0909248621
38 Đặng Tất, P.Tân Định Quầy Chị Ty 0918646007
38 Đặng Tất, P.Tân Định Quầy Cô Hương 0937760201
38 Đặng Tất ,P.Tân Định Quầy Cô Tuyết 0935647508
38 Đặng Tất,P.Tân Định Q.Cô Phương 01213684730
Điện Biên Phủ 107 Điện Biên Phủ – P.Đa Kao HT Số 24 02838 296 720
Hai Bà Trưng 410 Hai Bà trưng – P.Tân Định NT Nhị Trưng 02838293909
298 Hai Bà Trưng HT Trung Tâm- Chị Đào 0918874075
298 Hai Bà Trưng HT Trung Tâm – Chị Trinh 0909208865
298 Hai Bà Trưng HT Trung Tâm  – Cô Vân 0908626993
298 Hai Bà Trưng HT Trung Tâm – Cô Mười 0906943475
60 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé NT Pharmacity 02873076888
136 Hai Bà Trưng, P Đa Kao NT Pharmacity 02873076888
392 Hai Bà Trưng, P. Tân Định NT Phano 02838487222
406 Hai Bà Trưng NT Khương Duy 02838208089
Hải Triều 19 Hải Triều, P.Bến Nghé NT Pharmacity 02873076888
Hàm Nghi 90 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình Hiệu Thuốc Số 7 0912295499
151 Hàm Nghi – P.Nguyễn Thái Bình NT Thiên Hồng Hai 02838214422
Nguyễn Bỉnh Khiêm 52 Nguyễn Bỉnh Khiêm – F.Đa Kao NT Ngọc Duyên 02839102430
Nguyễn Cư Trinh 76A-76B-78 Nguyễn Cư Trinh NT Phano 02838487222
22A  Nguyễn Cư Trinh NT Đức Huy 02838369181
Nguyễn Huy Tự 17 Nguyễn Huy Tự – P.Đa Kao NT Đa Kao 02838206088
38 Nguyễn Huy Tự – F.Đa Kao NT Âu Minh 0938 188 028
Nguyễn Hữu Cầu 31 Nguyễn Hữu Cầu – Tân Định NT Tuấn Anh 0903959355
77 Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định NT Pharmacity 02873076888
Nguyễn Trãi 149 Nguyễn Trãi – P.Bến Thành NT Huyện Sỹ 02838322245
345A Nguyễn Trãi – P.Nguyễn Cư Trinh NT Thiên Thanh 0909535565
Phạm Hồng Thái 102 Phạm Hồng Thái, P.Bến Thành NT Pharmacity 02873076888
Phạm Ngũ Lão 173 Phạm Ngũ Lão , P.Phạm Ngũ Lão NT Pharmacity 02873076888
Phan Bội Châu 50 Phan Bội Châu, P.Bến Thành Hiệu Thuốc Số 7 02838292713
Trần Đình Xu 137 Trần Đình Xu – P.Nguyễn Duy Trinh NT Bích Hà 02838369181
Trần Khắc Chân 32 Trần Khắc Chân – P.Tân Định NT 42 0903 125 117
38/1 Trần Khắc Chân – F.Tân Định NT Thu Hồng 02838483484
Trần Quang Khải 190E Trần Quang Khải Hiệu Thuốc Số 20- Chị Vân 0908131988
190E Trần Quang Khải Hiệu Thuốc Số 20- Chị Bích Ngọc 01223684487
133 Trần Quang Khải NT Trần Quang Khải 0838 484 056
YesSin 15 Đường YesSin NT Vĩnh Sanh Đường