Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quận 10

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Thành Thái 77 Thành Thái, P.14 NT Khang Phúc 02838.669.088
Bà Hạt 382 Bà Hạt, P.8 NT Ngôi Sao 02839.573.775
Bắc Hải VP10 Bắc Hải, P.15 NT Phano 02838487222
Cách mạng tháng 8 285/93 CMT8, P12 Nt Đăng Châu 0989909428
497 CMT8, p.13 NT Phương Ngân 0903 885 667
583 CMT8 8, p15 Số 3 0937 69 29 39
Chung Cư Ấn Quang 006 Lô C, P9 Nhà thuốc Thiên Lộc 0909.054.901
Điện Biên Phủ 79 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao NT Phano 02838487222
Đường 3/2 514 Đường 3/2 P.14 NT Phương Chính 0916.186.189
690 Đường 3/2, P14 NT Thiên Phát 01224.800.177
287 Đường 3/2 ,P.10 NT Phano 02838487222
Maximart 3/2,P.11 NT Phano 02838487223
Hòa Hảo 273-275 Hòa Hảo, P.4 NT Phano 02838487224
Hoàng Dư Khương 31/2 Hoàng Dư Khương – P.12 NT Thanh Hải 0938.473.406
Hồ Bá Kiện 12 Hồ Bá Kiện, P.15 NT Kim Châu 2 0908399259
16 Hồ Bá Kiện – P.15 NT Kim Châu 0989.678.995
Hùng Vương 86 HÙng Vương, P1, Quận 10 Nt  Thiên Minh 01697650068
Lý Thái Tổ 283A Lý Thái Tổ – P.9 NT Nhân Văn 0838.348.123
Ngô Quyền 223 Ngô Quyền, P6 Nhà thuốc Hồng Ân 01288.634.227
38 Ngô Quyền, P5, Q10 Nt Tâm An 0977058494
77 Ngô Quyền – P.6 NT số 5 0919.602.123
171 Ngô Quyền, P.6 NT Phano 02838487222
182 Ngô Quyền Nt Minh Thanh 0931.823.756
223 Ngô Quyền, P6, Quận 10 NT Trường Sinh 0939095801
Nguyễn Duy Dương 225 Nguyễn Duy Dương, P4 Nhà thuốc Ngọc Bích 0906.365.115
Nguyễn Giản Thanh 42/2 Nguyễn Giản Thanh, p15 NT Trường Sinh 0839 919 195
Nguyễn Tri Phương 442 Nguyễn Tri Phương, P4 Nguyên Lộc Thành 0918.583.858
Sư Vạn Hạnh 533-535 Sư Vạn Hạnh – P.13 NT Hồng Phúc 02838.622.504
523 Sư Vạn Hạnh – P.12 Nhà thuốc Đức Nguyên 5 0908849788
31 Sư Vạn Hạnh, p3, quận 10 NT Số 15 0932022494
Tô Hiến Thành 134/1 Tô Hiến Thành NT NĂm Tốt 02839.798.828
Thành Thái 92 Thành Thái- P12 Nhà thuốc Đức Tuấn 02839.771.618
525/1 Thành Thái, P12 Nt Bảo Tuấn 02838.621.093
84 Thành Thái – Kiot số 11 – P.14 Nhà thuốc Đức Nguyên 3 0908849788