Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quận 11

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Âu Cơ 71 Âu Cơ,P.14 NT Khang Phú 02866844863
Đội Cung 144 Đội Cung, P.9 NT minh phước 0968878936
148 Đội Cung, Quận 11 NT Lợi Thanh Bình 0981861778
Đường 100 Bình Thới số 65 Đường 100, P14, Quận 11 NT Nguyễn Thành  
Đường 3/2 1209 đường 3/2, P.6 NT Thuận Khang Dược Hãng 0937223938
Dương Đình Nghệ 26 Dương Đình Nghệ NT Hồng Điệp 0903196212
Hàn Hải Nguyên 347 Hàn Hải Nguyên, P.2 NT Phano 02838487222
Lạc Long Quân 341/k19 lạc long quân NT Phương Nguyên 0936881691
108 Lạc Long Quân, P.3 NT An Châu 0938244367
142 Lạc Long Quân, P.10 NT Vi An Đường 0903338373
Lê Đại Hành 395A Lê Đại Hành NT Thiên Vận 0917111868
Minh Phụng 340 C Minh Phụng NT 340 c 02839691573
Nguyễn Chí Thanh 596 Nguyễn Chí Thanh – P.7 NT Việt Số 1 02839561247
618 Nguyễn Chí Thanh NT Mỹ Linh 02839560753
534 Nguyễn Chí Thanh , Quận 11 NT Phương Vy 0973395548
608 Nguyễn Chí Thanh, P7 NT Vĩnh Thịnh 02822433125
Nguyễn Thị Nhỏ 92 Nguyễn Thị Nhỏ – P.15 NT Việt Đức 0944162569
Ông ích Khiêm 10 Ông ích Khiêm, P.11 NT Kim Loan 0908295306
14 Ông Ích Khiêm NT số 1 02838650988
26 Ông ích Khiêm, P14 NT Nhơn Chung Đường 02838658413
6 Ông Ích Khiêm, P.14 NT Phano 02838487222
Phú Thọ 39B Phú Thọ, P.1 NT Khánh An 01264482726