Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quận 11

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Âu Cơ 71 Âu Cơ,P.14 NT Khang Phú 02866844863
Đội Cung 144 Đội Cung, P.9 NT minh phước 0968878936
148 Đội Cung, Quận 11 NT Lợi Thanh Bình 0981861778
Đường 100 Bình Thới 159 Đường 100 Bình Thới, P.14 NT Kim Anh 0906269548
Đường 3/2 1209 đường 3/2, P.6 NT Thuận Khang Dược Hãng 0937223938
Đường Số 5 Số 9 Đường Số 5, cư xá Bình Thới, P.8 NT Diễm Ngọc 0913653665
Hàn Hải Nguyên 347 Hàn Hải Nguyên, P.2 NT Phano 02838487222
Lãnh Binh Thăng 163 lãnh Binh Thăng , Quận 11 NT  Anh Vũ 09038334408
Lạc Long Quân 341/k19 lạc long quân NT Phương Nguyên 0936881691
108 Lạc Long Quân, P.3 NT An Châu 0938244367
142 Lạc Long Quân, P.10 NT Vi An Đường 0903338373
129 Lạc Long Quân,P.3 NT Nguyên 02839633248
Lê Đại Hành 395A Lê Đại Hành NT Thiên Vận 0917111868
Lò Siêu 38 Lò Siêu, P.16 NT Di Đức Đường 0913620993
Lý Thường Kiệt 016 lô C2 c/c Lý Thường Kiệt NT Hải Châu 02839554369
Minh Phụng 340 C Minh Phụng NT 340 c 02839691573
Nguyễn Chí Thanh 596 Nguyễn Chí Thanh – P.7 NT Việt Số 1 02839561247
618 Nguyễn Chí Thanh NT Mỹ Linh 02839560753
534 Nguyễn Chí Thanh , Quận 11 NT Phương Vy 0973395548
606 Nguyễn Chí Thanh, P6 NT Vĩnh An 0933917173
612 Nguyễn Chí Thanh, P.7 NT Phong Toàn 02822290445
Nguyễn Thị Nhỏ 92 Nguyễn Thị Nhỏ – P.15 NT Việt Đức 0944162569
Ông ích Khiêm 10 Ông ích Khiêm, P.11 NT Kim Loan 0908295306
14 Ông Ích Khiêm NT số 1 02838650988
26 Ông ích Khiêm, P14 NT Nhơn Chung Đường 02838658413
6 Ông Ích Khiêm, P.14 NT Phano 02838487222
Phú Thọ 39B Phú Thọ, P.1 NT Khánh An 0126482726
Tân Hóa 11 tân hóa, P.1 NT Phương Giang 0908226602
Tôn Thất Hiệp 125 Tôn Thất Hiệp, P.13 Gia Duy 0935880337