Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quận 2

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Chợ Bình Khánh (Lương Đình Của) 311 – A13 chợ Bình Khánh NT An Khánh 0906826566
Đường số 16 383 Đường 16 -P.An Phú NT Đức Thiện 0903304415
Đường Số 3 2/7A Đường Số 3, P. Bình An NT Minh Thu 01669697075
A01-06 Chung Cư Bộ CA, 83 đường số 3, P An Bình NT Minh Thu 1 01669697075
Đường số 7 311 M15 Đường số 7 – An Phú NT Minh Châu 0902918563
Lê Văn Thịnh 48 Lê Văn Thịnh NT Á Châu 02837437163
Lương Đình Của 25/1A Lương Đình Của NT Minh Thiên 0903144538
123 Lương Định Của, P. Bình An NT Trường Thành 2 0909147616
Nguyễn Duy Trinh 375 Nguyễn Duy Trinh NT Ánh Hoan 0963734989
570 Nguyễn Duy Trinh NT số 68 01214650129
123 Nguyễn Duy Trinh NT Ánh Hoan 2 0963734989
Nguyễn Thị Định 623A Nguyễn Thị Định NT Ngọc Giàu 01207851233
343 Nguyễn Thị Định NT Mỹ Lệ 02837430096
Quốc Hương 37 Quốc Hương – Thảo Điền NT Nhật An 01233291981
16 Quốc Hương NT Mỹ Đức 0911223456
14N Quốc Hương NT An Phú 02837142484
Song Hành 60 đường song hành, P An Phú NT Á Châu 2 02837437163
Thảo Điền 10 Thảo Điền NT Pharmacity 02873076888
Trần Não 58 Trần Não – P.Bình An NT Trường Thành 0909147616
Trương Gia Mô 02 Trương Gia Mô NT  Gia Hân 0903777294