Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quận 5

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Hải Thượng Lãn Ông 25 Hải Thượng Lãn Ông, P10 NT Vạn Hưng 02838556406
73B Hải Thượng Lãn Ông, P10 NT Minh Phát 0933761622
83 Hải Thượng Lãn Ông, P10 Bảo Anh Dược Hãng 0919226633
61 Hải Thượng Lãn Ông, P10 NT Vinh Phát 0909595498
110A Hải Thượng Lãn Ông, P10 NT Phước Hưng 0909318316
136 Hải Thượng Lãn Ông, P10 NT Hùng Vương 0839506548
142 Hải Thượng Lãn Ông, P10 NT Hoàng Ngọc 0908888043
144 Hải Thượng Lãn Ông, P10 NT Hải Phong 02862725685
Cao Đạt 152 Cao Đạt, P1 NT An Thái 0913979178
Hùng Vương 100C Hùng Vương, P.9 NT Pharmacity 02873076888
Lê Hồng Phong Số 3 Lê Hồng Phong NT Minh Loan 0904712933
Lương Nhữ Học 141 Lương Nhữ Học , P11 NT Thành Phát 0902577869
146 Lương Nhữ Học NT Đông Phương 0906363747
43 Lương Nhữ Học, P10 NT Giác Luận 0918585441
75 Lương Nhữ Học NT Đại Khánh 02862791518
171 Lương Nhữ Học, P11 NT Phúc Khang 02838548090
173A Lương nhữ học NT Phúc Hưng 0971417535
143 Lương Nhữ Học, P11 NT Thu Hà 0909828742
Nguyễn Chí Thanh 155A Nguyễn Chí Thanh, P.9 NT Pharmacity 02873076888
273 Nguyễn Chí Thanh,P.12 NT Phano 02838487222
Nguyễn Trãi 452 Nguyễn Trãi, P8 NT Việt Hải 02862612195
826 Nguyễn Trãi Hạnh Đức Đường 02838560288
158 Nguyễn Trãi NT Cửu Long 0908368326
313 Nguyễn Trãi, P7 NT Vĩnh Xuân 02838363853
448 Nguyễn Trãi, P. 8 NT Eco 02839239246
450 Nguyễn Trãi, P8 NT Á Châu 0938913193
821 Nguyễn Trãi, P14 NT Vĩnh Huê 028385564865
158 Nguyễn Trãi, P.3 NT Đông Y Cửu long 1 0908407701
Nguyễn Văn Đừng 87 Nguyễn Văn Đừng, P6 NT Nhung Thành 02838380942
Phù Đổng Thiên Vương 65 Phù Đổng Thiên Vương, P11 NT Gia Hưng 02838553745
Thuận Kiều 21 Thuận Kiều, P.12 NT Tấn Thuyên 0909617077
35 Thuận Kiều, P.12 NT Ngọc Tuyết 02839552420
37 Thuận Kiều, P.12 NT Mỹ Anh 02838940441
39 Thuận Kiều, P.12 NT Bạch Liên 02932064151
49 Thuận Kiều, P.12 NT Bảo Ngân 02838431514
51 Thuận Kiều, P.12 NT Eco 02838572647
67 Thuận Kiều, P.12 NT Thăng Long 0948146060
 75C Thuận Kiều, P.11 HT Số 27 02838546753
41 Thuận Kiều, p12 NT Hạnh 0994638214
39 Thuận Kiều, P.12 NT Bạch Liên 0932064151
37 Thuận Kiều, P.12 NT Mỹ Anh 02838940441
Trần Hưng Đạo 904 Trần Hưng Đạo, P7 Phúc An Khang 02839246197
577 Trần Hưng Đạo, P.14 NT Phano 02838487222
749 Trân Hưng Đạo, P.1 NT Pharmacity 02873076888
Trần Hưng Đạo B 495 Trần Hưng Đạo B, P.14 NT  Phùng Hưng Hãng 02838550526
Triệu Quang Phục 65 Triệu Quang Phục, P10 NT Hằng Thái 02838562956
78 Triệu Quang Phục NT Nam Phát 0938542691
85 Triệu Quang Phục, P10 NT Vĩnh Khang 02838591911
88 Triệu Quang Phục,P10 NT Phúc Hưng 0971417535
142 Triệu Quang Phục,P11 NT Tâm Hưng 0938959718