Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quận 9

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Dương Đình Hội Số 1, Khu Phố 5, Dương Đình Hội NT Gia Lương 8 0948749679
Dương Đình Hội 204 Đường Dương Đình Hội NT Thu Huyền 01664577879
111 Dương Đình Hội NT Khang Điền 01645460204
127 Dương Đình Hội NT Đức Mạnh 0974060759
Đại Lộ 2 Số 43 Đại Lộ 2 NT Minh Phước 02866864829
2B Đại lộ 2 NT Xuân Hợp 0918452091
100 Đại Lộc II NT Đức Hiền 02837311404
Đình Phong Phú 259 Đình Phong Phú B NT Hồng Thắm 01298265242
224 Đinh Phong Phú B NT Trung Khoa 01638469947
Đỗ Xuân Hợp (Phường Phước Long A/B) 38 Đỗ Xuân Hợp NT Hồng Nhung 0909880759
134 Đỗ Xuân Hợp NT Quang Minh 01644656521
173 Đỗ Xuân Hợp NT Mỹ Dung 0938861740
207 Đỗ Xuân Hợp NT Minh Hiển 0906300181
381 Đỗ Xuân Hợp NT Như Quỳnh 0978486698
543 Đỗ Xuân Hợp NT Hoàng Lê 01999750779
168 Đỗ Xuân Hợp NT Huyền Hà 0968682443
395C Đỗ Xuân Hợp NT Lan Vinh 0984986588
537A1 Đỗ Xuân Hợp NT Phương Minh 0937170046
Đường Lò Lu Số 1 Đường Lò Lu NT Hoàng Châu 01629196955
3/2A Lò Lu NT An 0909656940
Đường Long Phước 322 Đường Long Phước NT An Bình 0903846447
296 Long Phước NT Hân Hạnh 0909814163
Đường Số 2 Số 8 Đường Số 2 – F.Phước Bình NT An Thịnh Phát 01633965296
Đường Số 3 80A Đường Số 3 – P.Phước Bình NT Đức Thiện 0974060759
Đường số 5 Số 1, Đường số 5 NT Hoàng Thông 01202297179
Đường Số 7 Số 5, Đường Số 7 NT Bảo Trâm 0903101051
Đường Số 12 Số 46 Đường Số 12 KP 5 NT Diệu Linh 2 0918688479
Đường số 15 78B/5 Đường số 15 – P.Phước Bình NT Gia Vũ 0968568475
Đường số 18 Số 91 Đường số 18 Nhà Thuốc Số 77 02837314668
Đường 61 141 Đường 61 NT Sơn Nam 0988541806
100A Đường 61 NT Thanh Tín 0973496292
Đường 109 102A Đường 109 NT Hoàng Trinh 0902792089
Đường 154 Số 89A Đường 154 – P.Tân Phú NT Nguyễn Hà 0982903243
Số 7 – Đường 154 – P.Tân Phú NT Quan Tâm 0909040327
Số 55 Đường 154 – P.Tân Phú NT Xuân Phương 0909559007
Đường 297 29A Đường 297 – KP4 – P.Phước Long B NT Loan Châu 0984083117
Đường Số 339 Số 8 Đường Số 339 NT Kim Phượng 0931837959
93 Đường 339 NT Nam Phương 02837441900
120 Đường 339 NT Kim Phượng 1 0984411649
167 Đường 339 NT Đại Khánh 0909115187
Đường 339 140A Đường 339 – F.Phước Long B NT 339 0908604015
Đường 385 Số B2/3 Đường 385 – P.Tăng Nhơn Phú A NT Kim Phượng 2 0976249298
Đường 621 Số 6 Đường 621 P.Phước Long B NT Nam Long 1 0908386643
Hoàng Hữu Nam 361 Hoàng Hữu Nam, Tân Phú NT Minh Nguyệt 0988544305
Lã Xuân Oai B15 Lã Xuân Oai NT Phước An 0918115067
211 Lã Xuân Oai NT Phúc Dân 012174227791
201F Lã Xuân Oai, NT Thanh Thanh Tâm 0989355025
Số 66 Lã Xuân Oai, NT Anh 02837361205
12/1 Lã Xuân Oai NT Nhật Nam 0979069399
Lê Lợi 43 Lê Lợi NT Như Ý 0937792322
Lê Văn Việt 12 Lê Văn Việt NT Phương Linh 0988174245
28 Lê Văn Việt NT Hiệp Phú 0905406467
109 Lê Văn Việt NT Hữu Phúc 0983205060
265 Lê Văn Việt NT An Thanh 0909729899
330 Lê Văn Việt NT Phương Thảo 02838973375
279 LÊ Văn Việt NT Đức Qúi 0907265568
457 Lê Văn Việt NT Hùng Hạnh 0948386438
635 Lê Văn Việt NT Phúc Nhân 0908623074
267/6 Lê Văn Việt NT Phú Hòa Đường 02837305548
Số 4 Lê Văn Việt NT Đức Trọng 0903698157
432 Lê Văn Việt NT Nhất Nhất 0963121012
  377 Lê Văn Việt NT Thăng Long 0902533578
  457 Lê Văn Việt NT Hùng Hạnh 0948386438
  595A Lê Văn Việt NT Phương Nghi 0963173065
  99 Lê Văn Việt NT Thiên Ân 0902533578
Man Thiện (P.Hiệp Phú) 111 Man Thiện NT Hùng Hạnh 2 0948386438
113 Man Thiện NT Anh Thư 2 02837305570
Nam Cao Số 30 Nam Cao NT Thanh Trang 01268944794
Nam Cao 72 Nam Cao – F.Tân Phú NT Tâm Mai 01646857198
Nam Hòa 257 Nam Hòa NT Thanh Hà 0906582862
Nguyễn Duy Trinh 1318A Nguyễn Duy Trinh NT Long Trường 0931410696
862 Nguyễn Duy Trinh NT Khánh Hoàng 0906829979
1485 Nguyễn Duy Trinh NT Lê Hùng 2 0981688409
1170 Nguyễn Duy Trinh NT Long Trường 2 0988544305
Nguyễn Văn Tăng 104 Nguyễn Văn Tăng NT Kim Hồng 0908311065
461 Nguyễn Văn Tăng NT Hà Phương 0909370674
205 Nguyễn Văn Tăng NT Phương Trang 0973919776
Quang Trung 56 Quang Trung NT Mỹ Linh 0985613823
Tăng Nhơn Phú 161 Tăng Nhơn Phú NT Bảo Khanh 0909431930
Tăng Nhơn Phú 185 Tăng Nhơn Phú NT Tâm Phúc 2 0978837015
Tây Hòa 39 Tây Hòa NT Gia Lương 0902331332
32A Tây Hòa NT Tây Hòa 0165306165
183 Tây Hòa NT Thủy Ngân 0906650630
130 Tây Hòa NT Thiên Hậu 0988991837
121 Tây Hoà NT Phúc Phượng 0906386965
Trần Hưng Đạo 32 Trần Hưng Đạo NT Phúc Đan 012174227791
90 Trần Hưng Đạo NT Minh Châu 0909990982