Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quận Bình Tân

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Bình Trị Đông 101 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A NT Tân Tiến 2 01665566074
Đường 46 11 Đường 46 Tân Tạo NT Thiên kim 0918098372
Đường Số 1 74 Đường Số 1, P. Bình Trị Đông NT Phano 02838487222
98 Đường số 1, Bình Trị Đông NT Thiên Lộc 2 01218850966
83 Đường số 1, Bình Trị Đông NT Lê Quang 0938787647
Đường số 7 Số 4 Đường số 7, An Lạc NT Diệu Thảo 2 02822481616
Đường số 8 58 Đường số 8, Kp4, Tân Tạo NT Thanh Thảo 0906746034
đường số 12 177 đường số 12, Bình Hưng Hòa, Bình Tân Hương Nhi 01639829865
Đường số 15 25 Đường số 15, Bình Hưng Hòa NT Ngọc Linh 0917348089
64 Đường số 15, Bình Hưng Hòa NT Phương Liên 0902928248
Đường số 17A Số 1 Đường số 17A, P. Bình Trị Đông B NT Phano 02838487222
Gò Xoài 259 Gò Xoài, Bình Hưng Hòa NT Kiều Huyên 0121735218
175  Gò Xoài, Bình Hưng Hòa NT Gò Xoài 0909289396
Hương Lộ 2 466 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông NT Vân Nga 01238088880
564 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông HT Số 10 0946177221
608A Hương Lộ 2, Bình Trị Đông NT Anh Mỹ 0949788524
673 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông NT Hoàng Yến 0946177221
777 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông NT Bồng Sơn 2 01683661912
673 Hương lộ 2, Bình Trị Đông, Bình Tân Hoàng Yến 0946177221
879/3 Hương Lộ 2, Bình TRị Đông b, Bình Tân Nam Hòa 01652991361
Hương Lộ 3  385 Hương Lộ 3, bình Trị Đông, Bình Tân Hồng 02837672455
Tỉnh Lộ 10 738-  Tỉnh Lộ 10- Tân Tạo, Bình Tân  Quỳnh Giao 0908397184
1186 Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo NT Tâm 0919873834
Kinh Dương Vương 458 Kinh Dương Vương, An Lạc NT Hiền Mai 02837520769
163 Kinh Dương Vương, An Lạc A NT An Phát 02837526135
402 Kinh Dương Vương, An Lạc A NT 116 0937237736
514 Kinh Dương Vương, An Lạc A NT Ngọc Bích 02837508424
Lê Trọng Tấn 762 Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hòa NT Phương Linh 0909819447
Lê Văn Quới 191 Lê Văn Quới, Bình Trị Đông NT Hiền Đức 0916299860
385  Lê Văn Quới, Bình Trị Đông NT Thuốc Bắc Thuận Hòa 0908646917
431 Lê Văn Quới, Bình Trị Đông NT Nam Phương 02837501802
515 Lê Văn Quới, Bình Trị Đông NT Thiên Hoàng 0975839628
Liên Khu 5-6 143/16A Liên Khu 5-6, Bình Hưng Hòa B NT Thảo Hà 0909162318
Mã Lò 431 Mã Lò, Bình Hưng Hòa NT Quang Minh 0975800367
185 Mã Lò, Bình Trị Đông A, Bình Tân Mỹ Nga 0964856665
Phan Đăng Giản 38 Phan Đăng Giản, Bình Trị Đông NT Linh Đan 0975286300
QL 1A 874 QL 1A, Bình Trị Đông B NT Minh Thúy 0902622290
1153 Quốc lộ 1A, (ngay ngã ba Tỉnh Lộ 10) NT Vạn Phước 02862539534
Tân Hòa Đông 351 Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông NT Như Ý 02837515683
Tân Kỳ Tân Quý 742-Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa NT Mỹ Khang 29 02838755003
Tên Lửa 356 Tên Lửa, Bình Trị Đông NT Hoàng Huy 02837622072
Trần Đại Nghĩa 20B, Trần Đại NghĩA Tân Tạo NT Hồng Phúc 0902885878
Trương Phước Phan 149 Trương Phước Phan, Bình Trị Đông NT Anh Thư 0909215282