Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quận Gò Vấp

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Dương Quảng Hàm 94/1042B1 Dương Quảng Hàm – P.6 NT Hương Nhi 908657782
392A Dương Quảng Hàm, P.5 NT Pharmacity 2873076888
Lê Đức Thọ 74 Lê Đức Thọ – P.7 NT Nhật Thanh 981813474
114 Lê Đức Thọ – P.6 NT Minh Thảo 903946691
120 Lê Đức Thọ – p6 NT CenTer 2 947760983
139B Lê Đức Thọ, P.16 NT Duy Châu 1 988098836
1124 Lê Đức Thọ – P.13 NT Mỹ Dung 2839164334
370 Lê Đức Thọ, P.6 NT Phano 2838487222
809 Lê Đức Thọ – P.16 NT Bình Dân 903316207
1050 Lê Đức Thọ – P12 Xóm Mới 0937914024
Lê Quang Định 473 Lê Quang Định, P.1 NT Phano 2838487222
Lê Văn Thọ 65/2 Lê Văn Thọ – P 11 NT Thảo Bình 2839213903
36 Lê Văn Thọ – P.11 NT Bảo Thu 2898105016
230 Lê Văn Thọ, P.9 NT Pharmacity 2873076888
Nguyễn Kiệm 687-689 Nguyễn Kiệm – P.3 NT Mỹ Anh 2838940441
131 Nguyễn Kiệm – P.3 NT Kim Anh 2839851689
783 Nguyễn Kiệm – P.13 NT Trung Nguyên 2 2838940063
Nguyễn Oanh 4 Nguyễn Oanh – P.7 NT Minh Quân 2862957119
A25 Nguyễn Oanh – P.17 NT Triết Anh 2822443804
550 Nguyễn Oanh- P.6 NT An Lộc 908856847
A10/4 Nguyễn Oanh – P14 NT Cẩm Anh 972967275
Nguyễn Thái Sơn 226 Nguyễn Thái Sơn, P.4 NT Ngọc Bích 2839940028
484 Nguyễn Thái Sơn – P.5 NT Thanh Bình 902391336
179 Nguyễn Thái Sơn – P.4 NT Như Hà 2838941661
Nguyễn Văn Lượng 25 Nguyễn Văn Lượng, P.17 NT Sinh Phúc 909405738
Nguyễn Văn Nghi 168 Nguyễn Văn Nghi, P.5 NT Phano 2838487222
108 Nguyễn Văn Nghi – P.5 NT Nguyễn Văn Nghi 02862896140
Phạm Văn Chiêu 356 Phạm Văn Chiêu – P9 NT Duy Châu 2 2862751451
57/4 Phạm Văn Chiêu – P9 NT Minh Đức 9939378098
373 Phạm Văn Chiêu, P.14 NT Phano 2838487222
34B Phạm Văn Chiêu – P8 Trường Sơn 0978149727
Phan Huy Ích 322A Phan Huy Ích – P.12 NT Trí Đức 932051929
33/10L Phan Huy Ích – P.12 NT Tất Thành 2838314118
37/257B Phan Huy Ích – P.12 NT Phương Anh 979060063
Phan Văn Trị 168 Phan Văn Trị, P.5 NT Phano 2838487222
Phan Văn Trị 427 Phan Văn Trị – P1 Đại Đức Mạnh 0982405268
Quang Trung 1338 Quang Trung – P.14 NT Quang Minh 903354089
814 Quang Trung – P.8 NT Bình Dân 908877281
256 Quang Trung – P. 11 NT Đại Chúng 986028772
3/8A Quang Trung – P.11 NT Mỹ Kim 914189812
Thống Nhất 50/4 Thống Nhất – P.11 NT Kim Nga 862959753
348 Thống Nhất – P.11 NT Thiên Ân 839965452
221 Thống Nhất – P.11 NT Minh Châu 975895784
175 Thống Nhất – P.16 NT Huy Phong 908009898