Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quận Gò Vấp

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Dương Quảng Hàm 94/1042B1 Dương Quảng Hàm – P.6 NT Hương Nhi 0908657782
173/24 Dương Quảng Hàm, P 5 NT Phú Thịnh 01223789219
392A Dương Quảng Hàm, P.5 NT Pharmacity 02873076888
Lê Đức Thọ 74 Lê Đức Thọ – P.7 NT Nhật Thanh 0981813474
114 Lê Đức Thọ – P.6 NT Minh Thảo 0903946691
120 Lê Đức Thọ – p6 NT CenTer 2 0947760983
139B Lê Đức Thọ, P.16 NT Duy Châu 1 0988098836
1124 Lê Đức Thọ – P.13 NT Mỹ Dung 02839164334
370 Lê Đức Thọ, P.6 NT Phano 02838487222
809 Lê Đức Thọ – P.16 NT Bình Dân 0903316207
Lê Quang Định 473 Lê Quang Định, P.1 NT Phano 02838487222
Lê Văn Thọ 65/2 Lê Văn Thọ – P 11 NT Thảo Bình 02839213903
36 Lê Văn Thọ – P.11 NT Bảo Thu 02898105016
Số 156 Lê Đức Thọ,P6, Q.Gò Vấp, TP.HCM NT Anh Quân 0965770445
385 Lê Văn Thọ – P.9 NT Minh An 0993858789
230 Lê Văn Thọ, P.9 NT Pharmacity 02873076888
Nguyễn Kiệm 131 Nguyễn Kiệm – P.3 NT Kim Anh 2 02839851689
  787 Nguyễn Kiệm – P.3 NT Hồng Nga 0909336505
  783 Nguyễn Kiệm – P.13 NT Trung Nguyên 2 02838940063
Nguyễn Oanh 4 Nguyễn Oanh – P.7 NT Minh Quân 02862957119
A25 Nguyễn Oanh – P.17 NT Triết Anh 02822443804
550 Nguyễn Oanh- P.6 NT An Lộc 0908856847
A10/4 Nguyễn Oanh – P14 NT Cẩm Anh 0972967275
Nguyễn Thái Sơn 226 Nguyễn Thái Sơn, P.4 NT Ngọc Bích 02839940028
484 Nguyễn Thái Sơn – P.5 NT Thanh Bình 0902391336
179 Nguyễn Thái Sơn – P.4 NT Như Hà 02838941661
Nguyễn Văn Nghi 168 Nguyễn Văn Nghi, P.5 NT Phano 02838487222
Phạm Văn Chiêu 356 Phạm Văn Chiêu – P9 NT Duy Châu 2 02862751451
373 Phạm Văn Chiêu, P.14 NT Phano 02838487222
179A Phạm Văn Chiêu – P.14 NT Thiên Ngọc 0993206925
34B Phạm Văn Chiêu – P8 Trường Sơn 0978149727
Phan Huy Ích 322A Phan Huy Ích – P.12 NT Trí Đức 0932051929
33/10L Phan Huy Ích – P.12 NT Tất Thành 02838314118
37/257B Phan Huy Ích – P.12 NT Phương Anh 0979060063
Phan Văn Trị 168 Phan Văn Trị, P.5 NT Phano 02838487222
427 Phan Văn Trị – P1 Đại Đức Mạnh 0982405268
Quang Trung 1338 Quang Trung – P.14 NT Quang Minh 0903354089
814 Quang Trung – P.8 NT Bình Dân 0908877281
256 Quang Trung – P. 11 NT Đại Chúng 0986028772
3/8A Quang Trung – P.11 NT Mỹ Kim 0914189812
Thống Nhất 50/4 Thống Nhất – P.11 NT Kim Nga 02862959753
348 Thống Nhất – P.11 NT Thiên Ân 02839965452
175 Thống Nhất – P.16 NT Huy Phong 0908009898
Đường Số 1 146 Đường Số 1 – P.16 NT Bảo Trân 0938863666