Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quận Phú Nhuận

ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Đặng Văn Ngữ 32 Đặng Văn Ngữ Hoàng Diễm 0907035768
Đỗ Tấn Phong 11 Đỗ Tấn Phong, P. 9 NT Bảo An 02839977322
19 Đỗ Tấn Phong, P.9 NT Trần Quang 02838420768
Hoàng Văn Thụ 23 Hoàng Văn Thụ, P.15 NT Kim Châu 02866787879
Huỳnh Văn Bánh 320 Huỳnh Văn Bánh NT Ngọc 0907035768
247 Huỳnh Văn Bánh NT Thiên Phước 0937299555
344 Huỳnh Văn Bánh, P.10 NT Phano 02838487222
 38 Huỳnh  Văn Bánh HT  Số 63 0963218489
Nguyễn Trọng Tuyển 138A Nguyễn trọng Tuyển, P19 NT Không Già 01218223918
19 Nguyễn Trọng Tuyển, P.19 Toàn Thắng 0982447494
Nguyễn Văn Đậu 21B Nguyễn Văn Đậu, P.5 NT Ngọc Diệp 0937152345
số 8 Nguyễn Văn Đậu, P.5 NT Chi Bảo 2 090677817
32 Nguyễn Văn Đậu, P.5 NT Pharmacity 02873076888
Nguyễn Văn Trỗi 135A Nguyễn Văn Trỗi, P.12 NT Phano 02838487222
Phan Đăng Lưu 182 Phan Đăng Lưu, P3 NT La Nhị An 02839902049
Phan Đình Phùng 334 Phan Đình Phùng, P.11 NT Số 11 02838462099
Phan Xích Long 93B Phan Xích Long, P.2 NT Trung Nguyên 02839951329
A2_004 Phan Xích Long, P.7 NT Thắng Lợi 02839902403
62 Phan Xích Long, P.3 NT Kim Tố 0906937857
0.02 A1Phan Xích Long, P.7 NT Phano 02838487222
60_60A Phan Xích Long, P.1 NT Phano 02838487222
280 Phan Xích Long, P.7 NT Pharmacity 02873076888
43A Phan Xích Long, P2  Phương Nhi 0903767173
Thích Quảng Đức 22 Thích Quảng Đức, P5 NT Bảo Trân 02838424569
213 Thích Quảng Đức, P.5 Mỹ Lan 02838449915
Trần Hữu Trang 84 C Trần Hữu Trang NT Phú Quý 02839905487
Trần Khắc Chân 71 Trần Khắc Chân, P9 NT kim Ngân 0913662872