Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quảng Ngãi

1. TP. Quảng Ngãi

(kéo xuống để xem các huyện khác)

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Chu Văn An 122 Chu Văn An NT Phương Nga 0919380138
Duy Tân 09 Duy Tân NT Bảo Quỳnh
27 Duy Tân NT Liên Sơn 0255827186
Hùng Vương 08 Hùng Vương NT Thu Thành 0255827182
265 Hùng Vương NT Thanh Thanh 0255823372
297 Hùng Vương NT Thịnh Phát 0255822194
231 Hùng Vương NT Vân Thảo 0964221279
301 Hùng Vương NT Ngọc Loan 0255825086
441 Hùng Vương NT Nam Thành 0255710019
Lê Lợi 16 Lê Lợi NT Thanh Nguyên
Lê Hữu Trác Lê Hữu Trác NT Tâm Thành 01225419152
Lê Trung Đình 246 Lê Trung Đình NT Dũng Loan 0905238486
219 Lê Trung Đình NT Vy Hạnh 0255824310
187 Lê Trung Đình NT Hữu Quang 02558322846
69 Lê Trung Đình NT Thái Bình 0916916745
Lê Trung Đình NT Qúy Hiếu 0979699631
Nguyễn Thụy 02 Nguyễn Thụy, Trần Phú NT Anh Khoa 0918278367
24 Nguyễn Thụy NT Trường Khang 0255812382
Nguyễn Công Phương 76 Nguyễn Công Phương NT Thùy Cẩm 0255841732
110 Nguyễn Công Phương Trạm Nghĩa Lộ- Nguyễn Tấn Vinh 0914232334
311 Nguyễn Công Phương NT Minh Nguyên 0255824045
331 Nguyễn Công Phương NT Yến Nguyên 0255941602
355 Nguyễn Công Phương NT Nam Phương-Nguyễn văn Miền
Nguyễn Nghiêm 213-215 Nguyễn Nghiêm NT Thanh Bình 0255826035
311 Nguyễn Nghiêm NT Việt Phương 02556271257
254 Nguyễn Nghiêm NT Phương Đông 0255824233
272 Nguyễn Nghiêm NT Phúc Tâm 0
Ngô Quyền 19 Ngô Quyền NT Tạ Ninh 0255853386
Nguyễn Tự Tân 59 Nguyễn Tự Tân NT Mỹ Ngọc 0255822139
Phạm Văn Đồng Chợ Tạm, Phạm Văn Đồng NT Thanh Hà 0255717721
Quang Trung 394 Quang Trung NT Thuộc Đường 0975706907
128 Quang Trung NT Phương Uyên 0255822089
450 Quang Trung NT Mai Đào
466 Quang Trung NT Kim Liên
680 Quang Trung NT Xuân Mai 0255822493
680 Quang Trung NT Hồng Bàng 0255824090
745 Quang Trung NT Thanh Hiền 0255826377
790 Quang Trung NT Kim Nguyên 0255825277
Trương Định Trương Định NT Tường Vy 0255742745

 

2. Bình Sơn

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Chợ Châu Ổ TT Châu Ổ, Chợ Châu Ổ ĐL Thuốc -Ba Định 0255805698
TT Châu Ổ, Chợ Châu Ổ ĐL Thuốc -Hoa Tím 0255851460
TT Châu Ổ, Chợ Châu Ổ NT Nguyên 0255601694
Quốc Lộ1A Quốc Lộ1A,TT Châu Ổ ĐL Thuốc – Phương Nguyệt 0255851301
Quốc Lộ1A ,TT Châu Ổ NT Quỳnh Thủy-Đăng văn Công 0255851823
Quốc Lộ1A,TT Châu Ổ ĐL Thuốc – Hương 0255851296
Quốc Lộ1A,Bình Hiệp ĐL Thuốc – Vũ Đạt 0255850303

 

3. Đức Phổ

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Quốc Lộ 1A Quốc Lộ 1A, TT Đức Phổ NT Thanh Xuân  
  Quốc Lộ 1A TT Đức Phổ NT Hải Yến 0945909579
  Quốc Lộ 1A TT Đức Phổ NT Tuyết Nhung 1 0255859336
  Quốc Lộ 1A TT Mộ Đức NT Anh Hương 0255857566
  Quốc Lộ 1A TT Đức Phổ NT Tuyết sương 0255859209
TT Đức Phổ TT Đức Phổ NT Tuyết Nhung 2 01233952444
Thạch Trụ Thạch Trụ NT Nguyên Hoa 0255855893
Sa Huỳnh Sa Huỳnh NT Mai Trung Tâm 0255860403
Cầu Trà Câu Cầu Trà Câu NT Tuyết mai 0255972091

 

4. Mộ Đức

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Quốc Lộ1A Quốc Lộ1A NT Thu Hà 0255855878
Quốc Lộ1A NT Phi Yến 0255857073
Quốc Lộ1A, Đức Nhuận NT Thanh Tình 0255218889
Quán Lác Quán Lác NT Minh Tuấn 01688536810

 

5. Nghĩa Hành

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Chợ Chùa TT Chợ Chùa NT Cô Hằng 01214527806
TT Chợ Chùa NT Tâm 0914783742
TT Chợ Chùa NT Hồng Nam 0255960089

 

6. Sơn Tịnh

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Sơn Tịnh TT Sơn Tịnh, Sơn Tịnh NT Minh Tâm 0973844924
Tịnh Hòa, Sơn Tịnh NT Thanh Giàu 0255670068
Chợ Tịnh kỳ NT Phát Huy 0902492692

 

7. Từ Nghĩa

 

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Chợ Nghĩa Phú Chợ Nghĩa Phú NT Hiền Sâm
Chợ Nghĩa Phú NT Thùy Côi 0255846879
Chợ Nghĩa Phú Phú Thọ 0961284577
Chợ Nghĩa Điền Chợ Nghĩa Điền NT Thu Hà
Sông Vệ Sông Vệ Tư Nghĩa NT Kim Hưng 0918431969