Danh sách điểm bán Tràng Phục Linh tại Cao Bằng

1. TP. Cao Bằng

 

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Chợ Sông Bằng Ki ốt số 5, chợ Sông Bằng, Phường Hợp Giang NT Số 1 0982616596
Ki ốt 8 Chợ Sông Bằng, Phường Hợp Giang QT số 8 0912150965
Số 63 Đường 3/10 Tổ 15, Phường Sông Bằng NT Trang Ngọc 02063854638
Kim Đồng số 73 Kim Đồng, Phường Hợp Giang NT Phương Anh 01672986815
Số 4 Kim Đồng, Hợp Giang NT Hòa Bình 0912683536
Xuân Trường Số 42 Xuân Trường, Phường Hợp Giang NT Việt Khánh 0983230610
Hồng Việt Số 15 Hồng Việt, Phường Hợp Giang NT Trung Thành 0985203880
Đề Thám Số 107 Đề Thám NT Trung Cao 01237217886
Tân Giang Tổ 15 Phường Tân Giang NT Hạnh Ly
Xã Hưng Đạo Chợ Cao Bình NT Cao Bình 0986125888
NT Mai Thu
NT Ngọc Linh
NT Bảo Quý
NT Số 2
CTDPVTYT Trần Nga

 

2. H. Quảng Uyên

 

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Chợ TT Chợ TT Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên QT Quảng Uyên 0934215268
Chợ TT Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên CTCPDP Cao Bằng 0977213005

 

3. H. Trùng Khánh

 

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Thị trấn Chợ TT Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh CTCPDP Cao Bằng 0915660991
Tổ 1 TT Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh QT Số 8 0919347638
TT Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh NT Minh Tiến 01234206186

 

4. H. Trà Lĩnh

 

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Hùng Quốc Chợ TT Quầy Thuốc số 2 0989971878

 

5. H. Nguyên Bình

 

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Nguyên Bình Khu A QT Phương Anh 01646039207
Tổ 4 Quầy Thuốc Số 1 01678227346

 

6. H. Hòa An

 

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Nước Hai Số 49 Khu 1 TT Nước Hai, Huyện Hòa An CTCPDP Cao Bằng 01679434656
Chợ TT Nước Hai, Huyện Hòa An CTCPDP Cao Bằng 01678698476

 

7. H. Hà Quảng

 

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Xuân Hòa TT Xuân Hòa NT Nông Thị Phượng 0169564553

 

8. H. Bảo Lâm

 

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Pác Mầu TT Pác Mầu Quầy Thuốc số 1 0914001001