Bệnh giãn tĩnh mạch chi dưới nhờ tư vấn?

Tôi bị bệnh giãn tĩnh mạch chi dưới, xin bác sỹ tư vấn giùm tình trạng bệnh tình của tôi?

Ý kiến của bạn