Bị đầy hơi khó tiêu nhờ các chuyên gia tư vấn?

Tôi bị bệnh đầy hơi khó tiêu, bị táo bón là chủ yếu, có khi vừa bị táo vừa bị đi lỏng, xin các chuyên gia tư vấn về cách điều trị bệnh mãn tính này?

Ý kiến của bạn