Bị đi ngoài phân lỏng ăn uống bình thường có phải là dấu hiệu bệnh?

Cháu đi ngoài phân lỏng đã lâu nhưng không có giấu hiệu gì bất thường khác, ăn uống bình thường không bị đau bụng. Một hai ngày mới đi ngoài 1 lần. Xin hỏi bác sĩ cháu bị bệnh gì ạ.

Ý kiến của bạn