Bị hội chứng ruột kích thích có uống đại tràng tâm bình được không?

Cháu muốn hỏi cháu bị hội chứng ruột kích thích  với triệu chứng trung tiện rất nhiều, cháu có uống  đại tràng tâm bình được không ? Cháu xin cảm ơn!

Ý kiến của bạn