Bị sôi bụng thường xuyên, đi ngoài lúc táo, lúc lỏng – Bệnh gì?

Chào bác sỹ!

Lâu nay tôi bị sôi bụng thường xuyên, ăn bất cứ thứ gì vào là bụng sôi ùng ục.
Đại tiện lúc táo, lúc lỏng.
Như vậy tôi bị bênh gì? Điều trị thế nào?

Ý kiến của bạn