Hay đi phân nát, lỏng, có nhầy, đau quặn bụng trước khi đại tiện

tôi năm nay 52t, nhưng năm trc đây tôi thường bi nhiệt có khi 2 ngày mới đi đai tiện 1 lần…thường hay bi chảy máu tươi…sau đó tôi có dùng thuốc safina điều trị trĩ một thời gian có chuyển biến..bịnh trĩ.thời gian sau đó thì đị đai tiện cò lúc tao bón, có khi lai phân nat lã chã..và tôi có dúng thuốc tinh hoa đại tràng để điều trị(k nhớ bà dung bao nhiêu hộp).. và cung thấy cung đỡ…và sau dó tôi dừng… bây giờ tôi thương đi đại tiện ngay 1 lần, phân thương k đều, thương hay lã chã..nhiều lúc đau quặn bụng trươc khi đi, đi xong thi hết đau.
…và thuy thoang bi đau quặn bung va di lỏng. xin hoi BS tình trang bệnh của tôi là như thế nào? cách điều trị…xin chân thanh cám ơn.

Câu trả lời

Hay đi phân nát, lỏng, có nhầy, đau quặn bụng trước khi đại tiện 1Chào bạn Văn Dũng

Có thể bạn bị vấn đề về đại tràng kèm theo trĩ. Về đại tràng bạn nên tới bệnh viện, cần phải thăm khám trực tiếp mới có thể chẩn đoán được bạn bị bệnh gì.

Ý kiến của bạn