Hỏi bệnh lao ruột?

Bệnh lao ruột có phải bệnh dễ lay nhiễm như bệnh lao phổi ? Cách chữa trị hoặc phòng ngừa cho mọi người xung quanh ?.
Nguyên nhân bị bệnh lao ruột có phải truyền nhiệm từ Bệnh lao phổi ?

Ý kiến của bạn