Miền Tây Nam Bộ khám ở đâu?

Thưa bác sĩ, em ở miền Tây Nam Bộ khám đại tràng ở đâu? Khoa nào?

Câu trả lời

Miền Tây Nam Bộ khám ở đâu? 1Bạn có thể tới bệnh viện đa khoa huyện hoặc bệnh viện tỉnh đều khám được đại tràng.

Ý kiến của bạn