Mổ nội soi hay mổ hở tốt hơn

Thưa bác sĩ mổ nội soi hay mổ hở tốt hơn

Ý kiến của bạn