Nguyên nhân đầy hơi, sôi bụng nhiều?

Xin bác sỹ cho tôi hỏi, bụng tôi rất hay bị đầy hơi, tôi cũng rất hay bị sôi bụng nhiều, đó là do nguyên nhân gì thưa bác sỹ?

Ý kiến của bạn