Nhờ tư vấn giúp tôi đi ngoài ngày 1 lần, phân sống và lỏng đôi khi có kèm hơi đau bụng quặn lại, tôi có thể dùng loại nào để chữa? xin cảm ơn

Ý kiến của bạn