siêu âm đại tràng bằng kỹ thuật ảo không đau Bệnh viện Dại học Y Dược TP HCM giá bao nhiêu

siêu âm đại tràng bằng kỹ thuật ảo không đau Bệnh viện Dại học Y Dược TP HCM giá bao nhiêu

Câu trả lời

siêu âm đại tràng bằng kỹ thuật ảo không đau Bệnh viện Dại học Y Dược TP HCM giá bao nhiêu 1Chào bạn

Để có thông tin về giá khám chữa bệnh cũng như các dịch vụ của bệnh viện, bạn nên gọi đến phòng hành chính của Viện vào ngày làm việc để biết được cụ thể bạn nhé!

Chúc bạn sức khỏe!

Ý kiến của bạn