Thường xuyên đi ngoài phân lỏng có phải viêm đại tràng?

Tôi thường xuyên đi ngoài phân lỏng. Xin hỏi có phải là viêm đại tràng không?

Ý kiến của bạn