Tôi bị bệnh gì và cách điều trị

Tôi ở Ninh Thuận, 38 tuổi, bị tiêu chảy hơn 15 năm đã điều trị nhiều thuốc mà vẫn không giảm, từ trước tới nay vẫn 52 kg, hay bị mất ngủ.

Ý kiến của bạn