tôi bị viêm đại trang sigma cùng với viêm hang vị dạ dày, đã uống thuôc mà không khỏi, thường xuyên bị táo bón, tôi phải làm thế nào đây?

Ý kiến của bạn