Bệnh loét dạ dày

Triệu chứng của loét dạ dày

Triệu chứng của loét dạ dày

Loét dạ dày là một bệnh đã được biết từ khá lâu. Bệnh xảy ra ở mọi quốc gia, và bất kỳ lứa tuổi nào cũng có thể mắc. Tỉ lệ mắc bệnh ở các nước là 1 – 3% dân số, với một người bình thường thì khả năng mắc bệnh là 10%. Nếu có các yếu tố nguy cơ khác kèm theo thì tỷ lệ này cao hơn. Việc